Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. december 29., vasárnap

A SERDÜLŐKOR ÉS JELLEMZŐI

A serdülőkor és jellemzői

A serdülőkort rendszerint úgy határozzák meg, mint átmenetet a gyermekkor és a felnőttkor között, amikor igen fontos, gyakran válságokkal, krízisekkel járó átalakulások zajlanak több területen is a személyiségben. Manapság 11-21 éves kor között jelölik ki a serdülőkor határait.
Korunkban a serdülőkoron belül, a felnőttséghez vezető úton a tudomány három szakaszt különböztet meg: a kiskamasz (prepubertás) kort 11-13 év körül; a kamasz (pubertás) kort 14-18 év körül; az ifjúkort (adoleszcencia), más szóval fiatal felnőttkort 18-21 év körül.
A serdülőkori változások megjelenésének kezdete, sorrendje és tartama egyénenként változik. Van, akinél mindez fél év alatt megtörténik, másoknál viszont több évig is eltart. Jelentős különbségek vannak a fiúk és a lányok serdülése között is.
Különböző szerzők, pszichológiai iskolák a serdülőkor leírásában eltérő történésekre teszik a hangsúlyt. Egy azonban biztosnak tűnik, mégpedig az, hogy ebben a korszakban van néhány alapvető feladat, amelyekre a fejlődő embernek megoldást kell találnia, szerepkör, amelynek betöltésére fel kell készülnie.
·                                 Átalakul korábbi, szinte kizárólagos kapcsolata az őt felnevelő családdal. Ennek megfelelően kitágul közvetlen társas világa, a családon kívül is keres magának társakat, akikkel érdeklődésének megfelelően felfedezi a világot, a természet és a környezet kínálta lehetőségeket; társaságot, amely érzelmileg kielégítő mélyebb emberi kapcsolatokba vezeti be.
·                                 Szexuális fejlődésében eléri azt a fokot, amikor a kielégülés forrása a partnerrel történő intim együttlét.
·                                 Felnő a felnőtt felelősségvállaláshoz, beleértve a pályaválasztást, a létfenntartó tevékenységet, az önálló életvitelt, a maga és mások sorsáért való felelősség átérzését.

A serdülő többnyire mélyen átérzi, hogy fejlődésének egy nehéz szakaszába érkezett, megéli azt a feszültséget, amit egyfelől a biológiai érés, másfelől a társadalmi, környezeti elvárásoknak való megfelelés, s ezek időnkénti szembekerülése hív elő. Ez a szakasz sok felfedezést hoz a feszültségekkel együtt, és nem mindenki éli át nehézségként.
- De tagadhatatlanul gyakoriak ebben az időszakban a rossz érzések, az érzelmi ingadozások, az ütközések a felnőtt társadalommal. Egyeseknél előfordulnak szabálysértő kilengések, olykor súlyosabb lelki zavarok is. Az a ritkább eset, ha a serdülőkor könnyű lefolyású. Az érettséget a serdülőkori kihívások eredményes megvalósítása jelenti: döntések a pálya, a társaság, a fontos értékek, a partner kérdését illetően. Mindez kiegyensúlyozottabb lelki állapotot hoz magával, fontos tapasztalatokat sok más között érzelmeink kezelésében, konfliktusaink rendezésében.
Csak a modern társadalmakban tekintik különleges szakasznak a gyermekkorból a felnőttkorba történő átmenetet, elsősorban azóta, hogy hosszabb lett a tanulással töltött, a felnőttségre, az önálló életre való felkészülés időtartama. A serdülőkorhoz kapcsolódó problémák is kultúrafüggőek. A különböző társadalmak szokásrendszerének, hagyományainak összehasonlításával foglalkozó kultúrantropológiai kutatások tárták fel, hogy a hagyományos társadalmakban kevesebb feszültség tapad az átmeneti kor megéléséhez, mint a modern nyugati típusú társadalmakban.
A hagyományos társadalmakban rituális eljárások – beavatási szertartások - jelentik az átlépést a felnőttkorba, és előírják, hogy az egyes életszakaszokban melyek a kívánatos viselkedésformák. A modern társadalmakban a rítusok - ha léteznek egyáltalán - nem jelentik azt, hogy a közösség ettől kezdve formálisan úgy tekint a fiatalra, mint aki a felnőtt társadalom tagjává lépett elő.
A mai fiatalok alig részesülnek felnőtté avató közösségi rítusokban, s csak ritkán kapnak egyértelmű előírásokat az „érettebb” viselkedés, életmód megéléséhez. A ballagó diák vagy a vallási hagyományait követő – konfirmáló, bérmáló, bar micvót tartó – fiatal egy emlékezetes, egyszeri ünnepélyes aktusban vesz részt, ami után az élete szinte változatlanul zajlik tovább, holott ezek a szertartások egykor az éretté válást jelképezték. Valójában minden fiatalnak magának kell megkeresnie az utat az éretté váláshoz, ami a mai társadalom elvben szinte korlátlan lehetőségei és csábító, de olykor veszélyes alternatívái között nem könnyű.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése