Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. december 24., kedd

GONDOLKODTATÓ-2014

GONDOLKODTATÓ-2014


NÉMET CSÁRDÁS MAGYAR MÓDRA,KETTŐTT JOBBRA , KETTŐT BALRA.

Manapság amikor az “oldaliságok”történelmi időszakát éljük és állandó jelleggel véresre harapdáljuk egymás ülepét, minduntalan az jut eszembe hogy talán elfelejtette a társadalom szerintem a magyar irodalom   négy legszebb sorát..

Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar
Bölcsőd ez,majdan a sírod is,mely ápol és eltakar
A nagy világon e kívül  nincsen számodra hely
Áldjon vagy verjen sors keze,itt élned és halnod kell.

Az idei német választások eredményei  ismét meggyőztek arról hogy miután a német nép  szembesült a második világháborúban elkövetett vétkeivel,tanult egy kegyetlen diktatúra nemzetpusztító,nemzetromboló következményeivel.
Ha úgy követeli a nemzet érdeke, vagy az éppen adott történelmi környezetben folyó események,  eltáncolják a magyar csárdást politikai fűszeradalékkal.
Kettőt jobbra,kettőt balra és utána következik a körforgás vagy nevezhetjük összekapaszkodás-/összefogás/ ami egy nagy koalició formájában történik és történt az elmúlt időkben is és mindig az
össznemzeti érdek számított.
Akik erre nem vevők csak harapdálják egymás ülepét a világ végezetéig mondja a német közvélemény.
1993-ban amikor a Szent József rehabilitációs központ létrehozásán tevékenykedtünk,mint orvosi projektvezető egy népes szakgárdával számos ilyen profilú intézményt látogattunk meg tapasztalat csere céljával.
 A Darmstadt -ban lévő központi intézmény vezérigazgatójával úgymond-bruder-i kapcsolatba kerültem.
Egy alkalommal egy pohár bor mellet hosszasan elbeszélgettünk leplezetlenül a társadalmi problémákról is. A mondanivalója rendszerezett és számomra egy egész élet tanulsága  is volt mindamellet hogy szigorúan a német társadalom viszonyaira vonatkozott.
Arra a kérdésemre hogy mi a német nemzet sikereinek az eredője a következőket válaszolta gondolatait pontokba szedve-
1-Egy papírdarabra egy háromszöget rajzolt fel aminek csúcsa és alapja volt.
A csúcs jelképezte a gazdag társadalmi réteget,az alap a létfenntartási társadalmi kellékeinek  alkotó rétegét. Ez a két pólus állandóan figyelemmel kíséri hogy az emberi méltó lét elve ne csorbuljon. A csúcson ülők megfelelő figyelemmel kísérik azt a tényt hogy az alapon élők legyenek biztosítva az alapvető létfenntartási körülményeik./lakás,kocsi,az évi szabadság méltányos eltöltése,gyermekeik iskoláztatása,megfelelő orvosi ellátás,egészséges életmód stb. A /Heil Life/ az az a csúcson élők nem engedhetik meg azt hogy ne tekintsenek az alapon élők sorsára és adott esetben  ne nyúljanak a zsebükbe a társadalmi összhang megőrzése érdekében.
2-Mindenekfelett az össznemzeti érdek uralkodjon és nem a politika kéjenceinek harácsolása.
3.-A kiváló szakemberek vagy bármilyen alkotó polgár politikamentes megítélése a társadalomban és nem a politikai dörgölődzés
4-A politikusok erkölcsi tisztaságának és kimondott szavuk igazsága és emberi értékrendje felsőfokú politikai és diplomáciai képzettsége.
5-A politikai sihederek,vigécek az úgymond érdekszövetségek faji,vallási esetleg életkor szerinti  észlelésének azonnali felszámolása.

EZ CSAK NÉHÁNY GONDOLAT A TÖBBIT MINDENKI OSSZA VAGY SZOROZZA A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT.#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése