Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. december 29., vasárnap

SERDÜLÉS AZ EZREDFORDULÓN.

Serdülés az ezredfordulón
Eszköztár:
A kamaszkori történések társadalomfüggő jellegét jól megvilágító jelenség az akceleráció, korunk gyermekeinek felgyorsult fejlődése.
-A fejlett országokban a gyermekek testsúlya és magassága lényegesen meghaladja a 60-80 évvel ezelőtt mért értékeket. Az akceleráció már a csecsemők születési súlyában is kimutatható. Mindezzel együtt jár, hogy a serdülés időszaka, a nemi érés is korábban kezdődik.
Ma sem tisztázott, mi váltja ki az akcelerációt. Valószínűnek tartják, hogy hozzájárul a jobb táplálkozás, a megfelelőbb higiéniai körülmények, amelyek következtében az általános testi fejlődés magasabb színvonalú.
Egy másik okként az ingerbőséget tartják számon. Ahogy az ingerszegénység hátráltatja a testi-lelki fejlődést (ez a kedvezőtlen gazdasági-társadalmi közegben élő gyermekeknél jól látható), ugyanúgy az ingergazdagság, a változatos, érdekes, gondolkodást serkentő hatások ösztönzik a lelki és a testi fejlődést.
 Az akceleráció pozitívan befolyásolja a gyermekek értelmi fejlődését is. Ugyanakkor a korábban bekövetkező serdülés érzelmi zavarokat okozhat. Nem mindegy, hogy 12-13 évesen vagy 14-15 évesen kell valakinek megküzdenie a megváltozott testarányokkal, a szexuális feszültségekkel. Egyértelmű, hogy később, érettebben könnyebb ez a megküzdés.
A nemi érés akcelerációjához hozzájárul a nagyvárosok életritmusa, a médiákban közvetített szexuális tartalmú információk óriási tömege. Ez a fiatalok kíváncsiságát nagymértékben fokozza, és ezeken a hatásokon keresztül a hormonális változások is felgyorsulnak. Kimutatták, hogy a tanyai környezetben, az információzuhatagtól védettebb helyzetben felnövő gyermekeknél a serdülés valamivel később következik be.
Az akceleráció, a felgyorsult fejlődés ellenére a serdülőkor egyre kitolódik, határai a felnőttkorral egyre elmosódottabbak. Egyfelől a gyerekek egyre korábban formálják felnőttesre a külsejüket, használnak kozmetikumokat, szórakoznak éjszakába nyúlóan, ismerkednek a dohányzás, az alkohol, a drogok nyújtotta élvezetekkel. Komoly iparágak jöttek létre, hogy a fiatalokból mielőbb piaci szereplőket, vásárlókat formáljanak, jóval az előtt, hogy anyagilag képesek lennének önállóan finanszírozni mesterségesen felfokozott igényeiket.
Ugyanakkor a belépést a felnőtt társadalomba jelentősen elnyújthatják bizonyos gazdasági tendenciák, pl. az ifjúsági munkanélküliség nyomasztó arányai. A munkaerőpiacról való kiszorulás, a fiatalok anyagi függőségének meghosszabbodása zavarokat okoz a nemzedékek kapcsolatában, nem várt terheket ró a szülőkre, és a nemi szerepek felelős vállalását is késlelteti. Megszűnt a 70-es évekig egyértelműnek tűnő helyzet, melyben az ifjúkor a foglalkoztatottak társadalmába való bekapcsolódás korszaka volt. A meghosszabbodott ifjúkorban jelentősen átalakult a fiatalok életvitele, életformája, illetve a szülői házhoz való viszonya.
 Sok fiatal korán kezdi a nemi életet, de ez időben gyakran távol kerül a komoly párkapcsolat létesítésétől, a családalapítástól.
Ma még az egyetemet végzetteknek is nehéz a pályát elkezdeni, ezért ők is tovább tanulnak, halogatják a diploma megszerzését, a munkába állást. Így akár 10 évvel is meghosszabbodik az ifjúkor. Mindezek hatására a tanulás értéke is megkérdőjeleződik, hiszen nem biztosítja automatikusan a felnőtté válást, egy pálya elkezdését, mint korábban. Ezért megjelent az ellenkező irányzat is, amikor a fiatalok mielőbb pénzkeresőkké, önálló vállalkozóvá szeretnének válni.
 Középosztálybeli fiatalokat az elérhető állások megszerzése már tanulmányaik során kíméletlen versengésre késztethet, erre serkentik őket szüleik is, akik egyre kisebb életkorban várják el tőlük, hogy versenykészségeik kifejlődjenek.
A mai fiatalok gyökeresen más kihívásokkal találkoznak, mint amilyeneket szüleik és nagyszüleik ismernek, amiben tapasztalatokat szereztek a maguk idején. Akkora az eltérés, hogy az idősebb nemzedék tagjai nem igazán tudják felkészíteni őket a rájuk váró nehézségekre. A kiigazodás, az útkeresés felelőssége és terhe a fiataloké. A nehezedő feltételek a társadalom meglehetősen széles rétegét sújtják.

A változások lelkileg megterhelő hatásáról, a keletkező zavarok számának statisztikai növekedéséről a témával foglalkozó felmérések adatai egybehangzóan tanúskodnak. A depresszió rohamos terjedése közismert. A mai fiataloknak tízszer nagyobb az esélyük arra, hogy megtapasztalják, mint nagyszüleiknek 50 éve. A 20-25 évesek 56%-a, a 25-44 évesek 89%-a esett át legalább egy depressziós történésen. A 70 évesek körében ez az arány alig 1%. Hagyományos törzsi társadalmak – például Új-Guineában folytak ilyen vizsgálatok – ezt a betegséget nem ismerik.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése