Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. május 3., csütörtök

GONDOLATOK A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓLGONDOLATOK A PÁLYAVÁLSZTÁSRÓL

 A megszokott pályaválasztási kódexben manapság már kevés az előre elhatározott hivatástudat,A konjunkturális anyagi vonatkozások állnak az előtérben- kezdettől fogva a kapaszkodási kényszer határozza meg egy egyén szellemi tudatosságát,magatartását a társadalomban,viselkedését,felfogását emberi létének az értelméről. Egyszóval hovatovább mind kevesebb az elhivatott,pedagógus,orvos,mérnök stb.
Egyik kedves keresztfiam aki Németországban végezte a repülő-mérnöki akadémiát jelen pillanatban az Egyesült Államokban képviseli cégét –a következőket irja-
-Itt is megvan a megosztottság a déli fekete bőrűek és az északi –yenkik között,Minden utcasarkon 6-7 templom vagy imaház van –DE AZ ISTEN MÉGIS A DOLLÁR.-
                                Ez a szellem már régen átterjedt Európára is. A pályaválasztás tudatossága vagy tudatosítása egy fiatalban az egyéni élményanyag hiányában nehéz feladat Az állhatatosság  hogy egy hivatást vagy foglalkozást egy életen keresztül  mindennapi elkötelezettséggel,szerető szellemi és fizikai affinitással végezzél, kevés embernek jut sorsrészül.
                                A kor teremtette kényszerhelyzetek pl,hogy manapság már két vagy esetleg több egymástól távolálló disciplinában kell diplomát szerezni a megélhetési lehetőség biztosítására, rányomják bélyegüket a hivatáshűség nagyon szép élményére,és elaprózhatják a kiváló egyedek kiteljesedését.
RÉSZLET AZ –ALKOTÁS KÉNYSZERE- CIMŰ ÖNÉLETRAJZI IRÁSOMBÓL
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése