Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. május 8., kedd

IGAZI ÖRÖM A MOZGÁS


Igazi öröm a mozgás

Mozgásfejlődés óvodáskorban (3-7. év)

Az óvodáskor a társas kapcsolatok fejlődésének aktív időszaka és így lehetőség nyílik a tanult mozgások társas környezetben való gyakorlására és a társas összehasonlításra.

Már nagy vagyok

Az óvodáskor két és fél három éves kortól hétéves korig tart.
- Ebben az időszakban a fejlődés fokozatosan lelassul, kezdetben hetek, majd hónapok, később egyre hosszabb idő után történik lényeges változás a mozgások fejlődésében.
- Az óvodáskor abból is jelentős időszak, hogy elkezdődhet a szervezett, közös foglalkozásba való bevonása a gyermeknek, mely során először kapcsolódhat be a rendszeres testnevelési foglalkozásokba.
- Az órák minősége és a rendszeres foglalkoztatás megszabja a későbbi időszak mozgásfejlődésének határait.
- Az óvodás testi felépítése még magán hordozza a kisgyermekkori jellegzetességeket: a fej törzshöz viszonyított aránya 1/6, a végtagok a törzshöz képest arányosan rövidebbek. A testmagasság az időszakon belül 100 cm-ről 120-130 cm-re nő. Az óvodáskorú gyermek mozgásfejlődése két fontos eseménnyel írható le.
- Az egyik a már megtanult mozgások folyamatos javulása, tökéletesedése, a másik az első mozgáskombinációk éretlen megjelenése.

Már ügyes vagyok

A fejlődés három jellegzetes iránnyal írható le.
- Elsősorban a mozgásos teljesítmény kondicionális feltételei javulnak a testi fejlődéssel, éréssel párhuzamosan. A négyéves gyermekek már biztonságosan közlekednek háromkerekű biciklin. Stabilan megállnak egy lábon. Váltott lábbal lemennek a lépcsőn.
- A végtagok mozgása folyamatosan ügyesedik, amely a másik fontos iránya a fejlődésnek. A mozgásvégrehajtás minősége javul. A javulás mögött az idegrendszer szabályozó folyamatainak tökéletesedése, összerendezettsége áll. Ezt támasztja alá a kézügyesség fokozatos javulása, mely során képesek egyenes mentén pontosan vágni, le tudják másolni a kört és az egyenest.
-Az egyensúlyozó képesség javulásával, a kétkerekű kerékpárral való közlekedés is reálissá válik. Az oktatás során törekedni kell arra, hogy a kezdeti segítség (az ülés fogásával vagy egy a vázba beszúrt fadarab segítségével tartva az egyensúlyt) fokozatosan - ahogy a gyermek ügyesedik - elmaradjon, mert így lesz lehetősége a gyermeknek önállóan gyakorolni és átélni a kompetencia élmény, azaz hogy "én csinálom", "képes vagyok rá".
- Így válik a mozgás fejlődése a személyiség tökéletesedésének aktív részévé.

Nekifutással tudok ugrani

A harmadik fontos mérföldkő az ismert mozgások kombinációjának megjelenése. A korábban megtanult különböző szerkezetű mozgásokat képesek lesznek egymásba fűzni. Például a mászás összekapcsolása a járással, vagy járás közben tárgyakat képes hordani. Képes járásból futásba átmenni, a labdát magasra dobni és elkapni. Az iskoláskor előtt már 3-5 mozgáselemet tudnak egymásba fűzni. A titok nyitja mindig a gyakorlás, az új kombinációk variálása, a játékos megoldások minél több végrehajtása.

Fiús játék, lányos játék?

A fiúk és a lányok fejlődésében van némi különbség.
-Mindkét nemre jellemző, hogy a gyermekek nagy mozgásigénnyel és kitartással rendelkeznek.
-A fiúk annyiban különböznek, hogy gyakrabban választanak teljesítményre törekvő és versengéssel járó mozgástevékenységet.
-A lányok elsősorban a közepes intenzitású mozgásokat szeretik, ahol játék közben meg lehet beszélni a "dolgokat". A jelenség feleleveníti a vadászó/gyűjtögető ősközösségi társadalmak nemi szerepeit, hiszen a gyűjtögetés közben jól el lehetett beszélgetni, míg a vadászat csendet és koncentrációt igényelt.
-Manapság elmosódnak a határok a férfimunka, női munka között, melynek elsősorban társadalmi okai vannak. A testmozgás és a sport is jó példa arra, hogy a képesség valamire elvének nem a biológiai különbség szab határt, hanem a szokások, sztereotípiák befolyásolják a kialakult állapotokat.

Mindent megmászok

A mozgásfejlődés az óvodáskorban nem egységes időszak.
-Jelentősebb változás 5-6 éves kor táján jön létre az érési és növekedési folyamatok eredőjeként. Jó példa erre a mászás fejlődése, mely 5 éves kor után komoly fordulatot vesz. A bonyolultabb mászó eszközökön (akadály, létra, bordásfal) való fel-, lemászás a korábbi életkorokhoz képest nagyobb biztonsággal és folyamatossággal történik.

Már nem tipegek

A járás továbbfejlődésében az 5 éves kor kitüntetett időszak, hiszen kb. ebben az életkorban szűnik meg a kisgyermekre jellemző tipegő járás.
-A szabályozó és gátló folyamatok érésével javul a járás technikája. A sarokkal való talajfogás, a talpon történő átgördülés és a lábujjakkal való eltolás és az izületek kinyúlása a koordinált járás kritériumai.
-Hosszú idő telik el, míg a tipegő járásból koordinált, gördülékeny, folyamatos járás lesz.
-A hazai és nemzetközi vizsgálatok szerint a hétéves gyermekek háromnegyede képes - a külső szemlélő számára is egyértelműen megállapíthatóan - "gördülékenyen" járni. A négyévesek már képesek önállóan felmenni a lépcsőn. A biztonságos lefelé lépkedés csak 5-6 éves korban valósul meg.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése