Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. május 23., szerda

-ISMÉTELTEN A NEHEZEN NEVELHETŐ GYERMEKRŐL


ISMÉTELTEN A NEHEZEN NEVELHETŐ GYERMEKRŐL

A nehezen nevelhető gyermekek azok, akiknek magatartása nem megfelelő, jelentősen eltér az adott korban megkívánható, helyes magatartástól, és az általánosan használt pedagógiai módszerekkel nem lehet náluk eredményt elérni
.- Külön nevelést még nem igényelnek. nleges egyéni bánásmódot kell náluk alkalmazni, ugyanakkor azonban gyógypedagógiai, vagy javító
-Ezek a nehezen nevelhető gyermekek nem tévesztendők össze a rosszul nevelt gyermekkel, akiket az általánosan használt módszerekkel is meg lehet nevelni, ha azokat ténylegesen és helyesen alkalmazzák.
A nehezen nevelhetőség sokféle okból származhat, és sokféle alakban jelentkezhet.

                        A nehezen nevelhetőség tünetei

Böttcher tíz személyiségjegyet, illetve gyermektípust ismertet, akiknél könnyen adódnak nevelési nehézségek:
-Nyugtalan, állhatatlan, nyüzsgő gyermek
-Túl szigorúan nevelt gyermek (agresszív)
-Önfejű, konok gyermek
-Csipkelődő, mások kínzását élvező gyermek
-Félénk, gátlásos, bizalmatlan gyermek
-Elkülönítve nevelt arisztokrata típus, (lenéző)
-Befelé forduló, álmodozó
-Bűntudattal küzdő gyermek
-Túlzott igényű (szeretet, érvényesülés stb.) gyermek
-A magát túlértékelő típus
Ezek a személyiségjegyek már következmények, tünetei a gyermeki személyiség fejlődésében jelentkező zavaroknak, torzulásoknak.
Hirsch Margit a tüneteket a pszichikus működés főbb területei szerint osztályozza:
-Idegi eredetű szervi működészavar,
-Motorium (hipermobilitás, lassúság),
-Értelmi fejlődés (figyelemkoncentráció, tanulmányi nehézség),
-Érzelmi, indulati élet (agresszió, szorongás, túlzott érzékenység),
-Erkölcsi fejlődés (hazudozás, lopás, csavargás),
-Cselekvés, helytelen szokások,
-Beszéd területén jelentkező zavarok.
Ez a felsorolás a pszichológiai rendszer szempontjából logikus és teljesnek mondható.

                        A nehezen nevelhetőség okai

                 Gegesi Kiss Pál szerint a gyermeki személyiség fejlődését három, egymással szorosan összefüggő tényező határozza meg:
1.Biológiai, öröklött adottságok,
2.Fiziológiai tényezők (magzati életkor milyensége),
3.Aktuális környezeti tényezők.
A környezeti hatást két nagy életszakaszra bontja:
-a családi túlsúlyú hatás korszaka,
-az iskolai túlsúlyú hatás korszaka.
Vizsgálatai szerint a gyermeki személyiségzavarok főként az érzelmi fejlődés zavarai miatt keletkeznek, mivel gyermekkorban minden értékelés elsősorban érzelmi és nem logikai eredetű. Előfordul ilyen személyiségzavar kitűnő értelmi képességű gyermekeknél is.
Ormai Vera csoportosította a nehezen nevelhetőség vélt okait. Ebben jelentős szerep jut a családi szituációknak, légkörnek, szülők negatív személyiségjegyeinek és a helytelen nevelésnek is.
A helytelen nevelésen kívül szerepe van a nehezen nevelhetőség kialakulásában a gyermeki idegrendszer típusának is.
Idegalkat szempontjából létezik ideges és hisztériás gyermek.
-Ideges gyermek: Jellemző a fokozott ingerlékenység és a csekélyebb teherbíró-képesség. Lelki tempója többnyire gyors, ezért gyakran gyors felfogású, feladatait hamar elkészíti, de kapkodó és könnyen fárad. Főbb pszichés tünetei: ideges félelmek (álmok), várakozási félelmek (drukkolás), dadogás, fejfájás, dacolás, elkeseredett lemondás és csökkentértékűségi érzés.
-Hisztériás gyermek: Alaptulajdonsága a túlzott önérvényesítés. Feltűnésből különleges eljárásokhoz folyamodik, pl. hatásvadászatból elájul. Ha nehéz helyzetbe kerül betegségbe, bénulásba menekül. Ilyenkor pszichés okokból valóban testi tünetek jelentkeznek. A sokszor csalásnak, szimulálásnak látszó hisztériás tünetek tehát védekező mechanizmusok, amelyekkel a hisztériás a maga védelmét próbálja akaratlanul biztosítani.

                        Serdülőkori kockázatvállalás és társas deviancia

A probléma egyik felfogása abból a kultúrközi evidenciából ered, amely arra utal, hogy a magas színtű kockázatvállalás és az antiszociális viselkedés nem a felnőtté válás egyetemes következménye.
-Az antiszociális viselkedéssel jellemezhető társadalmak két jellegzetességben különböznek a többitől.
- Az első az, hogyha a serdülő fiúk a munkában és a szabadidőben túlnyomórészt felnőtt férfiak társaságában vannak, nem alakul ki antiszociális viselkedés. Ha a fiuk idejük nagyobb részét kortárs csoportokban töltik, az antiszociális viselkedés aránya számottevően növekszik.
-A második tényező az adott kortárscsoportban adott interakciók jellege. Ha a csoportok versengők az antiszociális viselkedés sokkal nagyobb mértékű, mint akkor, ha a kapcsolatok kevésbé szervezettek, és nem versengők.
.
Egy másik eredmény azt sugallja, hogy egy lényeges pszichológiai tényező, az élmény keresés áll a serdülők kockázatvállalásának hátterében.
Mások ismételten szignifikáns kapcsolatot találtak az élménykeresés mértéke és a különféle kockázatos viselkedések, mint a szexuális aktivitás, az alkoholfogyasztás, a kábítószerezés és az antiszociális viselkedés között.
A modern élet társas és kulturális szerveződése erősen fokozza a serdülőkori antiszociális viselkedést.
Társadalmi méretű gond a felnőttkori deviáns megnyilvánulások nagy száma. A hazai kriminálstatisztikák a gyermek és fiatalkori bűnözés emelkedéséről is beszámolnak. A deviáns megnyilvánulások létrejötte az előzmények sajátos kombinációja nyomán  a külső feltételek és az egyén pszichikus jellemzői közötti bonyolult kölcsönhatás következménye.
A beilleszkedés külső és belső konfliktusokkal jár. A fejlődés természetes menetében a konfliktusok általában feloldódnak. Ebben a környezet segít az egyénnek. A konfliktusok egyes elemei azonban rögzülhetnek a személyiségben, és ha az életút során kritikus helyzet áll elő, ezek az elemek a deviancia szempontjából veszélyeztető előzményeknek tekinthetők.
Az elhúzódó konfliktus és az elhúzódó környezeti reakció a deviáns szocializáció, a deviáns karrier kiindulópontja.
A fiatalkorú bűnelkövetők között gyakrabban fordulnak elő gyenge tanulók, az általános iskolából kimaradó, többször osztályt ismétlő gyerekek.
- A korai viselkedészavarok összefüggenek a társakhoz fűződő kapcsolatok kedvezőtlen alakulásával is. A bűnöző fiatalok társas pozíciójukkal és önmagukkal is elégedetlenek.
-Száz fiatalkorú bűnöző vizsgálatakor Dettenborn a kriminális cselekedetek létrejöttében a következő tényezőket emelte ki:
-Alacsony intelligencia
-Agresszivitás
-Hazudozási hajlam
-Rizikóvállalási hajlam
-Elégedetlenség a társas helyzettel
-Negatív beállítódás a családhoz
-Negatív énkép
-Negatív világnézeti beállítódás
-Hibás beállítódás a bűncselekményekhez
-Hibás beállítódás az elkövetett bűncselekményekhez
-Negatív társas magatartás a pedagógus véleményében
-Negatív viszony a teljesítményhez a pedagógus véleményében
-Negatív világnézeti beállítódás a pedagógus véleményében
-Súlyos magatartási zavar 14 éves kor előtt
-Kimaradás az iskolából
-Tartós rossz nevelés
-A szülők házassága zilált, felbomlott
-Több éven át nem a szülő nevelte
-Alkoholizmus
-Alkati motiváció
-Szociális indíték
A korai szocializációt befolyásoló események sorából kiemelkedik a hányatott sors, a szülőt helyettesítő felnőttek váltakozása az élet folyamán, illetve a szülők deviáns magatartása, életvitele.
http://ro.search
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése