Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. október 1., kedd

GYERMEKRAJZ ELEMZÉS


Gyermekrajz elemzés

“Mit rajzolt a gyermekem? Mit akar vele mondani?”

Téged is aggodalommal tölt el, amikor a gyermeked viselkedésében hirtelen nyugtalanító változást tapasztalsz?
Elkeserít, ha egyszerűen nem értesz szót a gyermekeddel, és bármit kérsz, adsz vagy mondasz neki, csak ellenállást vált ki belőle?
Csak állsz tehetetlenül, és nem tudod, hogyan segíthetnél.
„Vajon mi történhetett vele? Talán bántja valami?”, „Miért sír mindenen, mitől lett ilyen lelkis?”, „Miért lett ilyen visszahúzódó és negatív?” , „Mitől lett ilyen akaratos, makacs?” , „Miért hisztizik?”, „Miért lett ilyen kiabálós és agresszív?” – zakatolnak benned a kérdések.
„Valami komoly gond van a gyerekemmel? Vagy én rontottam el valamit?
Lehet, hogy rosszul nevelem a gyerekemet? – kérdezed magadtól.
A szülő-gyermek kapcsolatban jelentkező problémák gyakori oka abban keresendő, hogy a szülő és a gyermek temperamentuma teljesen eltérő, illetve hogy a szülő nem ismeri igazán a gyermek személyiségét, nem tudja, milyen adottságokkal, erélyekkel és hibákkal rendelkezik, így nem jól méri fel az igényeit sem, és azt, hogy milyen módon tudna a legjobban hatni rá.
Ugye milyen jó lenne néha egy kicsit belelátni a gyermeked lelkébe? Pontosan érteni, hogy mi játszódik le benne, minek örül és mi bántja? Mi az, ami elbizonytalanítja vagy félelmet kelt benne?
És milyen jó lenne tudni, hogy mivel lehet felébreszteni a kíváncsiságát, mivel lehet ösztönözni vagy segíteni. Mennyivel könnyebb lenne, ha tudnád, hogyan jutalmazd, és hogyan fegyelmezd.
Biztos te is úgy érzed, ha jobban értenéd a gyermekedet és a viselkedésének mozgatórugóit, akkor máris közelebb kerülnél a megoldáshoz.
Elfogadóbban és türelmesebben nevelnéd, és sok félreértéstől és aggódástól kímélhetnéd meg magatokat.
Sajnos azonban a gyermek megkérdezése, faggatása: „Mi bánt kicsim? Mit szeretnél?” – nem mindig vezet eredményre, hiszen sokszor mi felnőttek sem értjük magunkat, és mi sem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mi a bajunk valójában.
A kisgyerekek verbálisan nehezebben fejezik ki magukat, mert nem elég gazdag a szókincsük, nincsenek tisztában bizonyos elvont fogalmakkal.

Ilyenkor segít a rajzelemzés!

A gyermekrajz üzenet: képi nyelven megírt beszéd, amit a közlés igénye hoz létre. A kisgyermek rajzban meséli el, amit szavakkal nem tud, vagy nem mer megfogalmazni: érzéseit, vágyait, véleményét a világról és az emberekről.
A gyerek azt rajzolja le, amit tud a világról, és nem azt, ahogyan látja. Számára a rajzon minden színnek, formának és alaknak fontos jelentése van. Egyetlen rajzelembe rengeteg információt sűrít bele képzeletben. Pl.: „azért piros a ház, mert boldog”.
Emellett a rajzolás fontos feszültségoldó eszköz: elfojtott érzelmek és indulatok levezetésére szolgál. A rajztevékenység olyan tudatalatti tartalmakat hozhat elő, amelyet a gyermek sérelemként, szorongásként vagy akár túlzott örömként élt meg, amit nem tudott feldolgozni.
A gyermekrajzok világa szimbólumokban gazdag, csodálatos és őszinte. Tükrözik a rajzoló személyiségét, és tükröt tart elénk is, hiszen a gyermek olyannak lát és rajzol le minket, amilyenek vagyunk. A gyermekrajz elemzés révén tehát nemcsak gyermekünkről, hanem önmagunkról is sokat tanulhatunk, ezáltal jobb szülővé-emberré válhatunk.

Mit tudhatsz meg a gyermekedről a rajzelemzés révén?

A rajzban a gyermek teljes személyisége megmutatkozik. Megtudhatod, hogy a gyermeked
·                                 milyen képességekkel, készségekkel és adottságokkal rendelkezik
·                                 milyen a vérmérséklete, az érzelmi élete
·                                 milyen az akarata (mennyire szófogadó vagy öntörvényű, mennyire képes kezelni az indulatait és betartani a szabályokat)
·                                 hogyan vélekedik önmagáról, milyen az önértékelése
·                                 milyennek látja a világot
·                                 milyen a közösséghez való viszonya, a kommunikációs készsége, mennyire barátkozó
·                                 hogyan érzi magát a családban, kihez vonzódik, milyen a kapcsolata a szüleivel, a családtagokkal
Mindezek ismeretében nagyobb elfogadással és türelemmel fordulsz felé, és sokkal tudatosabban, a személyiségéhez és a vérmérsékletéhez mérten fogsz tőle elvárni és „megkövetelni” dolgokat. Ez nagymértékben segíti az együttműködést, javítja, illetve még harmonikusabbá teheti a köztetek lévő szülő-gyermek kapcsolatot.
Hol tart a fejlődésben?
3 és 12 éves kor között a rajzfejlődés, az emberábrázolás meghatározott fejlődési folyamaton halad végig. A gyermek által rajzolt alakokat az elvárható életkori sajátosságokhoz viszonyítva megállapítható, hogy a gyermek hol tart a személyiségfejlődében, milyen mozgáskoordinációs és a térbeli eligazodási képessége. Ez az iskolaérettség megállapításánál nagyon hasznos.
Vannak-e lelki és magatartási problémái?
A gyermek rajzának grafológiai elemzése az esetleges korai gyermekkori problémák és viselkedészavarok okainak feltárásában is segítséget nyújt (pl.: szorongás, gátlásosság, agresszió, túlzott kötődés), amelyek sok szeretettel és odafigyeléssel – illetve ha kell külső segítség bevonásával – feloldhatók.

Gyakori kérdések a gyermekrajzelemzésről

Mikor és miért elemez rajzokat a grafológus?
Ha jól belegondolsz a rajz és az írás nagyon hasonló. Mindkettő „nyomhagyás” a térben, ami információt hordoz. Az írás és a rajz is pontokból, vonalakból, formákból áll, amelyeknek alakja, mélysége, mérete van. Az alakzatoknak elhelyezkedésük, távolságuk, egymáshoz viszonyított arányuk, és szerkezetük van. Így tehát számos, a kézírás vizsgálatnál alkalmazott grafológiai szempont és szabály ugyanúgy használható a rajzok vizsgálatánál is.
Hány éves gyerekek rajzai elemezhetők?
A gyermekrajzok már 3-4 éves kortól egészen 12 éves korig elemezhetők. 9-10 éves kortól már a gyermek írását is hozzá lehet csatolni a rajzokhoz.
Milyen rajzok elemezhetők?
A spontán vagy szabad rajzokon túl – ahol a gyermek azt rajzol, amit akart, nincs megkötve a téma – több, irányított – a pszichológiából ismert – rajztesztet is használunk, amelyekből speciális információk nyerhetőek. Ilyen például a fa-rajz, ház-rajz, vagy a különböző családrajzok, amelyek alapján megismerhető a családi struktúra a gyermek szemszögéből. feltárulnak rejtett belső hierarchikus viszonyok, rokon és ellenszenvek és a különböző családi szerepek.
Mi kell a rajzelemzés elkészítéséhez?
Az elemzés elvégzéséhez szükség van
·                                 a gyermek eredeti rajzaira,
·                                 a gyermek adataira ( pl.: életkor, nem, domináns kéz, betegség, aktuális gyógyszerszedés, szemüveg vagy kontaktlencse használata),

·                                 a szülő (törvényes képviselő) írásos hozzájárulására.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése