Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. május 29., csütörtök

AZ ELSZÁMOLÁS TISZTESSÉGE

AZ ELSZÁMOLÁS TISZTESSÉGE


Előszó

MOTTÓ-
Az első és második félidő letelt. Hosszabbításban játszunk. A játékvezető bármely pillanatban lefújhatja a mérkőzést. Ezzel a ténnyel mindenkinek számolni kell.

Úgy indultam élet utamon mint minden más fiatal: szerettem volna valaki lenni-valamit alkotni ami a nevemhez fűződik- Hosszú évszázados vágya volt ez,mondhatnám az egész emberi társadalomnak-hogy  kiemelkedjen abból a környezetből amiben nevelkedett. Látván és megélvén a mindennapos kenyérharcot, a mindenkori egyszerű sorsú emberek kíméletlen anyagi létküzdelmét a mindennapiért, valamint a társadalom –zseniális alkotóinak- az ívelését a munka az értelem és tehetség mezsgyéjén,ezen emberek soraiból. Ők voltak az emberi történelem nélkülözhetetlen és pótolhatatlan értékei. A fiatal nemzedékek Őket tűzték ki mint jövőjük etalonját..
  Életem folyamán meg kellett küzdjek  egy megfellebbezhetetlen ténnyel-mégpedig azzal—hogy senki nem lehet könnyen próféta saját hazájában. Ez egy átkozott embert próbáló mondás azok számára akiknek sorsrészül juttatott. Akiknek beivódott génjeikbe az alkotás bizonyítási kényszere.A tudat, hogy megfelelj a gyökereid elvárásainak,hogy törzsed erős lesz és magasra nő. A botladozások kegyetlen,kíméletlen útvesszői,a talpra állási megpróbáltatások és végül az újrakezdés és építkezés az alapoktól kezdve. Végül a keserűség hogy a rád szabott,rövid évek során,többször lerombolják,gyermekkori homokváraidat,illetéktelen mocskos kezek és felnőtt fejjel úgy kell alkossál hogy mindezek ellenére kitűzd a zászlót-még ha megfakulva,megszaggatva is,itt saját szülőföldeden.
Az akkori embert próbáló időkben is nagyon fontos volt,hogy egy szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményedet örömélményéhez juttatták már gyermekkorodban.
  Háború,szegénység,nincstelenség,éhezés,sötétség-olajmécses,hideg-fürészporos kályha stb töltötte ki gyermekkorunk nagy részét.  Hadakozás az élelmiszer spekulánsokkal,azoknak zsaroló törekvéseivel. A mi generációnk 12-13 éves korában nem ismerte a savanyu cukorka izét,csokoládét meg nem is láttunk. Szerencsénkre a gazdák termeltek,hordták a környező községekből a tejet a tej termékeket,lisztet,majorságot,disznót ,de minden nagyon drága volt-infláció volt és cserekereskedelem folyt
Engemet mint egy amorf agyagdarabot gyúrtak, alakítottak a kezdetben, simítgatva belém a jót,majd amikor lelket és szellemet is leheltek belém megtanítottak a kíméletlen emberi küzdelmek mérhetetlen, olykor reménytelennek tűnő küzdőtereinek a szellemiségére./ szüleim és kiváló tanítómestereim.
A nehéz történelmi időknek megfelelő leckéket adtak,és mi a magunk módján mindannyian hol simább utakon járva,hol imbolyogva, botladozva, vagy leroskadva a mindenkori terhek alatt,mint erdélyi magyarok mindig kibányásztunk magunkból annyi lelki erőt hogy véghezvigyük a predesztinációnkat,hogy becsülettel megfeleljünk gyökereink elvárásainak.
A génjeim díjmentesek voltak,de a munka a kitartás az alkotás sokszor keserű kényszerhelyzetei már az én érdememnek jegyeztetett
Édesanyám is meggyőzött arról hogy a hasonló sorsú gyermekeknek, egyedüli kiút a felemelkedésre ,a magas szintű teljesítmény.  Jómagam ennek mint diák eleget tettem és le sem tudnám írni azt az örömét amikor kimagasló iskolai teljesítményeimért számos elismerésben részesültem.
A későbbiekben minden történés Őt igazolta.
Nehéz volt mert a reménytelennek tűnő helyzetekben az egyetlen visszatérő már,már morbid gondolatom az volt,hogy utoljára még megkapaszkodok.
Ez a kitartás és a kimondhatatlan vérmes remény amit Ő sulykolt belém, életemnek,munkámnak  az egyedüli lehetséges értelme és méltányos fohásza volt.
Ennek a méltányos fohásznak a szellemében valamint a génjeim féktelen alkotás kényszere határozta meg emberi és hivatásbéli sorsomat.
..Amit alkottam azt csak sok reménytelenséggel és sziklaszilárd hittel lehet kiteljesíteni. A jelen értékalkotó tisztességének hangulata közepette nem egy kecsegtető helyzet.
Az Én munkáim tisztességesek és időtállóak és hosszú ideig fogják szolgálni azt célt amire szántam.

ELSZÁMOLÁS JÁRANDÓSÁG NÉLKÜL


Életem orvosi tevékenységének a kezdete úgymond a vidékhez-az orvos egészségügyi ellátás első vonalához köthető. Itt igyekeztem mindennap a saját belső énem és környezetem mindennemű elvárásainak megfelelni, tisztességgel és a hivatásommal együtt járó gyötrődéseivel.
Sorsom egy olyan helyre rendelt ahol az emberek a mindennapi létükért a föld sötét gyomrába ereszkedtek állandó, rettegésben élve hogy vajon visszatérnek-e holnapra a családjukhoz, vagy meglátják-e még a napvilágot Olykor amikor beöltözve a mentőtársaim sajátos öltözékébe a szerencsétlenség helyére érkeztünk és megkezdtük a mentési munkálatokat-a karbid lámpa-imbolygó fényénél mindig CRONIN-RÉZTÁBLA A KAPU ALATT című műve jutott eszembe és arra gondoltam hogy a helyzetek amit átéltem sokszor sokkal megrázóbb képet mutattak
. Ezek az emberek a maguk állandósult elmúlás érzelmi világukkal, lelki erejükkel, az elszántságukkal hogy gyermekeiket felneveljék, a szolidaritást egymás iránt, a feléjük nyújtott segítő kéz megbecsülését és a jótéteményért egy élet megmentéséért egy életre szóló hálájuk, az adott szó becsülete, gazdagabbá, megértőbbé, türelmesebbé tett. Életem legnehezebb de legértékesebb iskolája volt ez a környezet.
Amikor az egyetemi tanulmányaimat elvégeztem, nem erre készültem. Tele voltam a orvosi kutató munka utáni vággyal. Sorsom úgy ítélkezett hogy előbb az előbbieken kell túl legyek,hogy becsülni tudjam az emberi lét értelmét,nagy igazságainak erkölcsi értékét. Hála érte a sorsnak.
Miközben minden tanulmányomat az elemi iskolától  az egyetemig magyar nyelven végeztem, ahhoz hogy megjelenjek a román orvosi irodalom számottevő értékrendjén, el kellet sajátítanom kifogástalanul a román nyelvet.
A tudományos munkával való kacérkodás,amit az élcelődők mindvégig különcködésnek tartottak belefért a mindennapjaimba és egész orvosi ténykedésem lételemévé vált. Talán az is hozzájárult hogy már egyetemista koromban,mint a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem hallgatójaként a gyermekgyógyászati karon, Szentkirályi István professzor úr munkatársává fogadott egy bizonyos közleménye kapcsán a mi a német szakirodalomban jelent meg.
A továbbiakban folyamatosan foglalkoztam tudományos és klinikai kutató munkával. Többször felvetődött a kérdés hogy egy vidéki kórház adott körülményei között lehet e kutató munkát végezni. A személyes véleményem az, hogy –igen-de nagyon nehéz és sok áldozatot igényel.
A kutatásban, főként vidéken környezetben, fennáll az a veszély, hogy a tudományos kutató, lerágott csontot vesz elő mint kutatási témát-ami egy  megalázó helyzet, teljesen újat alkotni pedig rendkívül nehéz. De a becsületes, kitartó orvosi ténykedés része lehet egy olyan időtálló, eredeti, tudományos alkotásnak ami reális értéket képvisel az orvostudományban.
Természetesen egy eredeti megközelítési szempont hozhat újat egy nem új problémában is, de a medicina egy rendkívül konkrét tudomány, amelynek leülepítet évszázados klinikai, diagnosztikai és terápiás értékei vannak. Ilyen értelemben nagyon nehéz valami maradandót beírni az aranykönyvbe. Jómagam így értelmezem az elmondottakat. Fenntartom azért is mert tanúi vagyunk sajnos a mai napig is olyan jelenségnek amikor egy 1920-as években elhagyott kutatási területet orvosi, gazdasági vagy tudományos szempontból értéktelennek minősített kutatási problémáit felkarolnak, kissé feltupírozzák, és ezzel máris kutatást végeztek.
Életem, hivatásom eredményei és sikertelenségei ebben a korban már összegzésre várnak, és kötelességem ezt megtenni,az elmúlás tarsolyával az oldalamon.
Mindenekelőtt amire a legbüszkébb vagyok az 55 éves napi gyógyító tevékenységem amit a beteg gyermekek ágya mellett töltöttem. Megérte a sok tépelődés, önemésztés, a sok fehér éjszaka, és pirkadatkor az öröm, a tiszta gyermeki tekintet észlelése és átélése. A sok barát, aki közel került hozzám és még felnőtt korban is megkeres és háláját fejezi ki. Ezt tartom a legfontosabbnak.
Ami utána következik az már a mulandó emberi örömök,vagy gyarlóságok szegényebb vagy gazdagabb tárháza.
Mivel olyan időket élünk hogy ma lassan,lassan a vezérelv az hogy ki mit tud az asztalra tenni/különben ez így helyes/, így hát megteszem én is, Életem folyamán engem csak a gyökereim és kitartó munkám segítettek. Szakmai életemből  mindig hiányoztak az úgymond – reklám-menedzserek – ezek inkább az – ejtőernyősöket zsongták körül, színes ballonokkal, amik bizony kevés esetben időtállóak.
Feltevődik a kérdés, mégis mit alkottam életem folyamán mint gondolkodó,alkotó orvos?
            A szatmári orvostársadalom történetében elsőnek szereztem meg az ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORA címet 1977-ben. A gyermekgyógyászok közül még ma is egyedül viselem. Megjegyzem hogy abban az időben, még nem vetett árnyékot a politikai vagy anyagi szempont a titulus elnyerésével kapcsolatban vagy legalább is nem ilyen mértékben. De más természetű a tudományoktól teljesen idegen eszköztárak amikről az utóbbi időben oly sokat hallottunk és ami sikeressé avatta a sarlatanizmust a tudományba vetett hit és erkölcs felett..
Jómagam azt javasolnám hogy tegye fel minden Ph.D-és- a disszertációját -ad integrum- az internetre és akkor hozzáférhetővé válna minden kétkedőnek vagy tudományos tisztességkeresőnek egy adott munka mindennemű értékítélete. Én személyesen ezt megtettem.
                                       Kutatásaim eredményeképpen beírtam a nevem a gyermekgyógyászati tudomány nagy könyvébe egyedi eredményekkel.  A patkóbél-epehólyag és hasnyálmirigy megbetegedéseinek szerepe a krónikus,visszatérő hasi fájdalmak fenntartásában   gyermekeknél,valamint a hasüreg gyermekkori krónikus megbetegedéseinek tanulmányozásával

-A DOKTORÁTUSI TÉZIS VÉLEMÉNYEZÉSE.-
                                                                                                                             A disszertáció egy hatalmas gyermekgyógyászati tapasztalat,hosszas klinikai megfigyelés gyümölcse,egy széleskörű klinikai tanulmány és kutatás amit a szerző igen tiszteletreméltó következetességgel,nagy szorgalommal,feddhetetlen tudományos igényességgel végzett,állandóan szem előtt tartva a kutatás gyakorlati vonatkozásait.
.
A  radiológiai felvételek olyan minőségűek,hogy ezek egy igen komoly illusztratív anyagot képeznek egy modern gyermek gasztro -enterológiai monográfia kiadásához.,amit a bizottság javasol. A doktorátusi tézis teljesen új felfogásban,a gyermekgyógyászati irodalomtól merőben eltérően újszerűen tárgyalja a krónikus hasi fájdalmak okait a gyermekkorban. Teljesen új,önálló klinikai entitásokat ír  le először a gyermekgyógyászati irodalomban/például-Az intermittáló duodenális sztenózis,A posztlambliatikus  krónikus duodenitiszeket a gyermekeknél
 Dr.BAUER BÉLA kutatásai egy rendkívül jól felkészült szakember háttértudását bizonyítják, elmélyítve a gyermek gasztroen-terológiai alappal,kivételes analízis és szintézis adottsággal,intuitív szellemi erővel,becsületes és korrekt kutatói tevékenységgel. de mindenekelőtt egy magas értékű gyermekgyógyász elméleti és gyakorlati képzettségről tett tanúságot..
                                

    12 év kemény munka után befejeztem  egy olyan időtálló munkát,a  Gyermekgondozási Enciklopédiát ami ahogy ismerem az ilyen irányú szakirodalmat egyedülálló munka úgy tartalmát mint terjedelmét tekintve-/11.000 oldal-4187 dokumenttel és 2817 képes ikonográfiával...Nagyon büszke vagyok erre a munkámra,elsősorban nem azért mert  majdnem egy emberöltő szakmai értékhalmazát sikerült megalkotnom, hanem azért is mert sikerült közös lapra helyezni az orvosi,védő nővéri és szülői teendőket elméleti és gyakorlati síkon és nem utolsósorban hogy minden magyarul értő és beszélő édesanyának valamint a kényszerhelyzetbe került, magukra utalt kis magyar közösségeknek tudtam segítő kezet nyújtani..
Ez orvosi létem egy nagy,felejthetetlen érzelmi megélése- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megírtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájuk szabott nehéz helyzetükben.

                        Miután minden tanulmányomat magyar nyelven végeztem,végül is én  egy magyar orvos voltam az első az országban aki hosszú évek nagyon  kemény munkája után kiadta az első elektronikus szerkesztésű gyermekgyógyászati diagnosztikai-szakkönyvet Romániában, de lehet gondolkodni nemzetközi méretekben is.Diagnostic electronic în pediatrie-/1204 oldal/-Az egész országban nagyon sokan használják a kollégáim a mindennapi orvosi gyakorlatban,orvostanhallgatók,valamint a minősitő vizsgákra való készülések alkalmával,sőt orvostudományi intézetek is.

Gyermekgyógyászati Atlasz-ami kb-1ooo felvételt tartalmaz az oldal megnyitása után rögtön a nemzetközi gyermekgyógyász közösség figyelmének az előterébe került és nagyon sok érdeklődőt vonzott a lapomra a világ minden tájáról. Ebben a témában  az amerikai,angol,német,francia kiadványok között az én munkám a címoldalon első helyen van bemutatva,a Google közvetítő csatornán. Az országban egyedülálló kiadvány.

A –Blitz diagnózis a gyermekkorban/diagnózis az első látásra / az orvos elődeink és saját tapasztalatunk összegzése fél mondatokban de határozottan állítom hogy értékes klinikai megfigyelésekkel. Ilyen jellegű kiadvánnyal nem találkoztam a mai gyermekgyógyászati irodalomban

Orvostörténelmi munkáim.

Egyedi orvos történelmi munkáim a következők-
A szatmári kórházak története a XIII-dik századtól a XX század végéig.
A Memento medical sătmărean- orvostudományi dolgozatom video felvételének eddig közel 5000 megtekintője  van.

ORVOSI TÉNYKEDÉSEM ÉRTÉKE A VILÁGHÁLÓN
Csodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján. Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosíthatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek. Most amikor a 82-dik évem küszöbén állok, nem mertem még álmodni sem hogy mindaz a verejtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás/ 15.000 oldalon/ azok kezébe kerülhet akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segitő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban.
Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenkét év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is.
Most már megnyugodtam,már nem vívom az ármányok elleni csatákat,az érdemtelenek elmarasztaló acsarkodásait. Abszolút igazolt tényekkel bizonyítottam.
                             Már nem bíráskodik felettem a kisebbségi voltom minden nyomorúsága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom.
Az alkotás szelleme most már szabadon leng. Igazolja azt a tényt hogy-a nem ismert,nem érinthető érzékelhető személyek gondolatai is értéket képeznek az emberiség egyetemes történelmében.
Látogatóim az interneten megtiszteltek azzal hogy a világ minden tájáról visszajeleztek hogy nem volt hiábavaló az a 15.000 oldalnyi közlemény ami a világhálón közkézen forog és naponta 700-1000 látogató informálódik a munkáimból már hosszú évek óta a Web lapomon valamint a blog-omon
AGOOGLE KERESŐ NEMZETKÖZI ORVOSI KATALÓGUSÁBAN NAPONTA A TOP LISTÁN A MEGTISZTELŐ ELSŐ ÉS MÁSODIK HELYRE SOROL A LÁTOGATÓK SZÁMÁT,ÉS A KÖZÖLT ANYAGOK TARTALMÁT ILLETŐEN. Minden földrészről a világ 185 országából- voltak látogatóim. A blog archivum 4187 dokument feltételét jelzi 2.137.000 oldalmegnyitással.
-ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI KONGRESSZUS 1985-BEN SZATMÁRON AMINEK SZERVEZŐJE VOLTAM-

Gheorghe Goldiş akadémikus a fővárosi Fundeni gyermekklike vezető professzora aki ismerte tudományos kutatási eredményeimet  a Román Tudományos Akadémiával egyet értve megbízott az 1985 évi gyermekgyógyászati kongresszus megszervezésével Szatmáron.
Szakmai körökben országos szinten ez nagy elismerésnek számitott.A kongresszus témaköre az én kutatási témakörömmel volt kapcsolatos.
A résztvevők száma kb-300 szakember volt /egyetemi professzorok,adjunktusok,főorvosok,szakorvosok az ország minden részéből./ és 52 dolgazatot mutattak be. Nagy öröm volt számomra hogy megrendezhettem ezt a kongresszust és az ország-szakmai krémje előtt én tartottam meg a FŐ-REFERÁTUMOT. Bennem a bizonyítás öröme forrongott-mert hogy lehetsz próféta saját hazádban is, egyrészt és másrészt hogy a többségi nemzet képviselői akarva nem akarva fél árbocra eresztették a zászlót az előtt az embert próbáló munka előtt amit elvégeztem. Édesanyám emléke kísért végig ezen az úton-aki a Szatmári majorból indított az útra a munka és becsület  fanatizmusával. Boldog voltam hogy nem okoztam NEKI csalódást
Ezen a kongresszuson, az ország gyermekgyógyászati klinika vezető professzorai kijelentették hogy a mi kutatásaink a gyermekpatológiában egy új fejezetet nyitott./Răzvan Prişcu akadémikus tolmácsolásában adták tudomásunkra.


GYERMEKREHABILITÁCIÓ-A SZENT JÓZSEF INTÉZET LÉTREHOZÁSA.

          1991-ben Nagyméltóságú és Főtisztelendő REIZER PÁL,aki egy kiváló szellemiségű,kulturált ember volt,és Szatmár megye püspöke,személyesen felkért hogy legyek segítségére mint orvosi szakmai és szervezési projektvezető egy olyan intézmény létrehozásában amelyik a sérült gyermekek korai rehabilitációjával foglalkozik. Megjegyzem hogy ez lett később az első ilyen jellegű létesítmény Romániaban,sőt Kelet-európának ezen a részén. Az anyagi alapot a Német Gazdasági Minisztérium és a FREIBUR-gi CARITASZ-finanszírozta,majdnem 1 millió német márka költséggel.
          Abban az időben/a változás után/ a szatmári városi kórház választott igazgatója és osztályvezető főorvosa voltam ami  rengeteg gonddal és mondanom se kell hatalmas felelősséggel járt,de ez a felkérés olyan méltányosan kitüntető és szívhez szóló volt hogy azonnal elfogadtam,
          Még abban az esztendőben ünnepélyes keretek között megtörtént
az alapkőletétel amit a Püspök Úr cerebrált ,és hozzákezdtünk az intézet tervezéséhez a Freiburgi Karitász központ szakembereivel,valamint a helyi karitász által megnevezett tervező csoporttal élükön a Megyei Tervező Intézet vezetőjével,jó barátommal FLORESCU RADU tervező mérnökkel,aki ma Hollandiában él.,és AMIK GÁBORRAL a helyi caritas gazdasági igazgatójával.
          A munkálatok három esztendeig tartottak,aminek utána is kulcsrakészen átadtuk az intézményt,amelynek rövid ideig a vezetője is voltam.       

Who-s-Who-Medical- orvosi enciklopédia.-angol-román kiadás-Ki kicsoda –magyar kiadás-értékelése a tudományos és kutató munkámról

A tudományos-kutató munkámat valamint a szakmai továbbképzéseimet és külföldi tanulmányutamat illetően a következőképpen értékelnek Román és Angol nyelvű kiadás-2oo2-angol nyelven 461-dik oldal-román nyelven 29-dik oldal.
          Az orvostudományok doktora-1977-Marosvásárhely-Gyermekklinika-Tudományos irányító Prof.Dr.Puskás György-akadémikus
Klinika vezető-
          -3-és 6 hónapos szaktanfolyamok-Gyermekkardiologia-1965-
Haematológia és gyermek-onkológia-1968-Kolagenózisok gyermekkorban-1971-ezeket mind a FUNDENI-gyermekklinikán Bukarestben.
-Sürgősségi ellátás gyermekkorban-Kolozsvár-1985.-Temesvár-1977.
-11 intensiv gyermekellátási kurzus a Nagyváradi –Gabriel Curteanu-gyermeklinikán és a bukaresti-EMILIA IRZA-gyermeklinikán.
Gyermekgasztroenterologia-Hollandia-Zütpfen-198o.-tapasztalatcsere-
A koraszülött ellátás aktuális problémái-Debrecen-Gyermekklinika-1972-
Aktualitások a gyermek-nephrológiában.-Pécs-1982-Magyarország.
Friedrich-Alexander Universitat-Erlangen-Németország-Gyermekklinika-
A tüdő heveny megbetegedései gyermekkorban.
A o-6 év közötti sérült gyermekek korai rehabilitációja-szervezés és funkcionalitás-Németország-Freiburg-Landau-Passau-Darmstadt-Stuttgart-fő ellátási központok.—1993-
Állandó kapcsolat a Budapesti Orvosi Dokumentációs Központtal.


Ami a tudományos és kutató munkámat illeti az értékelés a következő-
-3o éven keresztül kutatta a-Patkóbél-Epehólyag-Hasnyálmirigy megbetegedéseit és annak szerepét a krónikus hasi patológiában. .Ezek a klinikai kutatások egyöntetűen elismertek a gyermekgyógyászat alaptudományának tárházához. pl-A duodenum intermittáló sztenózisa gyermekkorban.-A gyomorbéltraktus szegmentális kivizsgálási metodológiája-Szemléletváltás a gyermek hasi patológiájában-
A kutatás klinikai és kórélettani megalapozottsága értékes alapnak szolgált más nemzetközi kutató munkáknak is.
 Kimagasló tudományos  munkájáért a legmagasabb állami és egészségügyi elismerésben részesült./Egészségügyi Érdemrend-Egészségügyi Érdemérem két alkalommal-Munkaérdemrend-Munkaérdemérem-és magas Köztársasági elismerések.Pápai Páriz Ferenc életműdíj 2o1o-ben,Kiváló kutató érdemérem,Szatmár Megyei Tanács Életműdíja 2oo9 stb
                        
                        16o tudományos közleménye és 83 bemutatott tudományos dolgozata van.A közlemények a következő-német-francia és angol szaklapokban jelentek meg-
-Kinderartz-Kinderartzliche praxis-Annales de Pediatrie-Lancet-Radilogie-Pediatrie-Orvosi Szemle-Magyar Paediater-Gastroenterology-Conexiuni Medicale-

                   Az általam leirt minden orvos számára természetes alkotó ténykedés egy emberi élet és sors becsületes áttekintése.. Az alkotás kényszere mellett ma már az elszámolás. kényszerének a gondolata is feszeget.amitől senki nem mentesül.
Itéltessék meg a munkám értéke azok által, akiknek bármilyen természetű javára szolgál.!!

SZATMÁRNÉMETI-2014 MÁJUS-29-ÉN#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése