Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. augusztus 22., csütörtök

GYAKORIBBAK-E A PSZIHIATRIAI BETEGSÉGEK A KIVÉTELES TEHETSÉGEKBEN ??

Gyakoribbak-e a pszichiátriai betegségek a kivételes tehetségekben?

“A zsenit az elmebetegtől csak egy hajszál választja el”, “A pszichopátia a legjobb belépőjegy a Parnasszusra, a halhatatlanok közé” – régóta hangoztatott  mondások.
- A közhelyeknek mindig van valami reális magjuk. Ugyanakkor azonban alapjául szolgálhatnak olyan felületes és ezért félrevezető axiómák elfogadásának is, amelyek meggyökeresedése a közgondolkodásban feltétlenül hátrányos. Vizsgáljuk meg ezért a “zseni és őrült” összefüggés valóságtartalmát, mai ismereteink szintjén.
Mi az elmebetegség (pszichózis) és kik nevezhetők elmebetegnek? Lechner Károly régebbi keletű, de tudományos igényű meghatározása szerint “elmebeteg az, akinek kóros észrevevései vannak, és ezeknek az észrevevéseknek a kórosságát felismerni nem tudja”.
Lange-Eichbaum pedig híres “Genie, Irrsinn und Ruhm” című könyvében (1928) arra a következtetésre jut: “az abnormis könnyebben lesz híres és ezáltal válik zsenivé”, vagyis a pszichopátia mintegy kovásza a kiemelkedő teljesítményeknek. Szerinte kultúrtörténetünk legnagyobb alakjainak több mint 40%-a nem volt normális… Mindezek alapján nemcsak a közgondolkodásban, de még a szakkönyvekben is elfogadottá vált, hogy elmebetegségek összgyakorisága a kiváló tehetségeknél számottevően magasabb a szokásosnál.
A későbbi tudományos igényű vizsgálatok ezt a nézetet általában nem támasztották alá. Csak három vizsgálatot emelek ki. Terman, az USA Stanford Egyetemének professzora 1922-ben érdekes vizsgálatot kezdeményezett. Kalifornia negyedmillió iskolása közül pedagógusok segítségével kiválasztották a legtehetségesebbnek tartott diákokat. Meghatározták az intelligenciaszintjüket és a 130 IQ feletti 14 éven aluliak kerület be a végső mintába. A 643 gyermek döntő többsége a 135 és 200 IQ közötti értékű volt. A fiúk átlagos értékét 151,5-nek, a leányokét 150,4-nek találták. E legtehetségesebb fiatalok között a fizikai és mentális egészség szintje meghaladta a kontrollként szolgáló átlagosokét. Ezzel  összefüggésben a betegségek előfordulása is ritkább volt. Tehát a kivételes tehetségű fiatalok szokásos: gyenge testi felépítésű, rövidlátó, elhanyagolt külsejű, sőt, “ütődött” megjelenítése megalapozatlan. S ami számunkra most itt a legfontosabb: a kivételes szellemi képességű fiatalok mentális egészsége nem rosszabb, hanem jobb volt az átlagosnál. Persze, a pszichiátriai betegségek a későbbi életkorokban alakulnak ki. Így más megközelítésű vizsgálatokra is szükség volt.
Juda, Rüdin és Fischer vizsgálata a legismertebb. 294 kivételes tehetségű német művészt, írót és tudóst értékeltek és adataikat kiváló, illetve dicstelen egyetemi felvételi vizsgát tett hasonló korú személyekhez hasonlították. A skizofrénia (tudathasadás) előfordulása a kiváló tehetségek között 1% (viszont ez mind a művészek között fordult elő), a jól és rosszul felvételizőkben  pedig 1,2% és 1,3% volt. (A népességbeli szokásos gyakoriságot 0,8–1,2%-nak adják meg.)
A másik gyakori elmebetegség-csoport: a mániás depresszió és depresszió gyakorisága 2,5% volt a kiváló tehetségekben (csaknem mind a tudósok között jelentkezett), míg a jól és rosszul felvételizőkben előfordulásuk 2,4%-, illetve 0,5%-nak bizonyult. (A népességbeli gyakoriságot 0,4–3,0%-ra becsülték.)
A kivételes tehetségekben viszont a szenilis és arterioszklerotikus (érelmeszesedéses) elmebántalmakmagas jelentkezésére (9%) derült fény, ezek a két kontrollcsoportban alig fordultak elő.
-Ezen túl a neurózisok és a deviáns magatartások is a kiváló tehetségekben fordultak elő gyakrabban. (E kórképekre a következő fejezetben térek vissza.) A tanulságok önként adódnak:
A kivételes tehetségekben a két leggyakrabban előforduló elmebetegség-csoport: a skizofrénia és a mániás-depresszió, illetve depresszió nem gyakoribb (pedig “őrült”-nek első sorban az ezekben szenvedőket tartják). Ez persze nem azt jelenti, hogy közöttük nem fordulhat elő elmebaj, mivel a különleges szellemi tehetség nem jelenthet védelmet az elmebetegséggel szemben. A kivételes tehetségekben is a pszichiátriai betegségek szokásos gyakorisága várható.
 Bizonyos tehát, hogy az elmebaj senkit sem tesz kivételes tehetséggé és a kiemelkedő tehetség nem predesztinál elmebetegségre.
Az időskori elmebántalmak előfordulása a kivételes tehetségekben magasabb a szokásosnál. Ennek az agyi túlerőltetés lehet az egyik oka. Hiszen a szellemi foglalkozások legjellemzőbb sajátossága: nincs kötött munkaidő.
A megszállott kivételes tehetségek csaknem mindig készek az alkotásra, illetve az ezt segítő lázas szellemi előkészítésre. Így legtöbbjük előtt nem ismert a hétvégi pihenő vagy az esti nyugalom sem. Ehhez járulhat hozzá feszült, konfliktussal teli, sokszor önpusztító életmódjuk. Az újabb kutatások szerint viszont az értelmes folyamatos és intenzív szellemi tevékenység segít jó karban tartani az agyat, még a késői öregkorra is.
. Ahogy Mérei is megállapítja: “Ellene mondanak továbbá ezek az adatok minden olyan feltevésnek, amely a nagy teljesítménnyel járó asszociatív gazdagságot, meghökkentő gondolati ugrást, a megszokottól erősen eltérő szemléletet azonosítja a patológiás történések paradox és bizarr fordulataival. A nagy teljesítménnyel járó originalitás a képzetáramlású minták szerint minőségileg más, mint a patológiás folyamatok originalitása.”
A lényeg tehát: elmebetegségek nem gyakoribbak a kiváló tehetségekben. Ebből következően a kivételes tehetség és az elmebetegség, tehát a zseni és az őrültség között nincs közvetlen ok-okozati kapcsolat sem. Ez elméletileg is valószínűtlen, mivel a szellemi adottságokért és az elmebetegség-hajlamért felelős génrendszerek nem azonosak, vagyis az egyik milyensége nem befolyásolhatja a másik manifesztációját. Jelenleg csak egy feltételezés fogadható el további kutatásokra érdemesnek: nincs-e kapcsolat a neuro-hormonok fokozott elválasztása révén az értelmi adottság és bizonyos mentális betegségek között?
Forrás-Dr.Czeizel Endre


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése