Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. augusztus 17., szombat

ROMÁN NYELVEN IRT ORVOSI SZAKKÖNYVEIM

ROMÁN NYELVEN IRT ORVOSI SZAKKÖNYVEIM

Minden tanulmányomat magyar nyelven végeztem, megkezdve az elemi iskola első napjától az egyetemi tanulmányaim utolsó napjáig. De a tőlünk független sorsunk, a történelem sodrása arra kötelezett bennünket erdélyieket hogy kifogástalanul megtanuljuk a román nyelvet. Ha ennek a követelménynek nem tudtunk volna megfelelni a szakmában is olyanok maradtunk volna mint a néma kacsák. Se a köznapi tudományos tevékenységben,sem a szakirodalmi ténykedésben,könyv kiadásban stb nem lehettünk volna részesek. Ez a tény egy hatalmas plusz energiát igényelt részünkről. Nem beszélve az egyes világnyelvek elsajátításától is/angol,német,francia/ ami elkerülhetetlen feltétele egy magasabb szintű tudományos munkának. De sikerült. A román nyelven megjelent elektronikus szakkönyveim osztatlan sikert arattak a román kollégák körében  sőt a hazánkból kivándorolt orvos kollégák között is a világ minden részéről. Számos egyetem átvett tőlem didaktikai célra dokumentumokat vagy ikonográfiai anyagokat Egyetemisták,minősítő vizsgákra készülők,háziorvosok stb naponta használják a szintetikus klinikai munkáimat az orvosi gyakorlatukban. A Szatmár Megyei Orvosi Kamara abban kitüntető figyelemben részesítette orvosi munkáimat,hogy kivétel nélkül-ad integrum- mindegyiket feltette a saját honlapjára. .
Prim plan-ban jelentek munkáim a gyermekgyógyászati irodalomban amiket elismeréssel könyveltek el a szakmai fórumok/Diagnostic electronic în pediatrie-Blitz diagnostic în pediatrie-Semiologie radiologică pediatrică
A regisztrált adatok azt mutatják hogy a moldovai és ukrajnai kollégák is előszeretettel vesznek át a közölt orvosi dokumentekből.

Hogy mit irtam és miért ??
Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül még nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához. Úgy gondolom hogy ezek a munkák hiánypótlók lehetnek a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben.


Megjent munkáim

        1-Diagnostic electronic în pediatrie-
            Elektronikus diagnózis a gyermekgyógyászatban.
A CD-ékben foglaltak szakmailag, életszerűen a mindennapi orvosi gyakorlat igényeit figyelembe véve, steril szakmai eszmefutásokat nélkülözve szolgátat információkat, szinoptikus táblázatok, vagy rendszerezett felsorolások formájában a gyakorló orvosnak és rajta keresztül a szülőknek a gyermek aktuális fizikai és szellemi fejlettségi állapotáról, valamint a betegségnek a jellegéről vagy milyenségéről, a gyógyulás kilátásairól.
2-Semiologie radiologică pediatrică-
Gyermekradiológiai szemiológia
-című kiadvány rendszerekbe foglalt ikonográfiát tartalmaz 433 felvétellel, és a szükséges radiológiai szemiológiai leírással.
3-Atlas de pediatrie
Gyermekbetegségek Képekben
-tulajdonképpen a gyermekbetegségek egy 550 képanyagon való atlasz-szerű megjelenítése főként azon kollégák számára jelenthet értéket, akiket egy-egy vizuális jelenség vagy élmény egész életükön át elkísér vagy esetleg emlékeztet.

    4-Studii clinice.
      Klinikai tanulmányok
-sokrétü, számos kutatásaimmal összefüggő de más irodalmi csemegét is tartalmazó munka, ami szakmai élményanyag minőségét tekintve hozzájárulhat az orvosi szemlélet személyszerinti kialakításához.-számokban kifejezve 48 leközölt dolgozat.
  5-Blitz diagnostic în peditrie.
 Diagnózis az első látásra gyermekkorban
-az orvos elődeink és saját tapasztalatunk összegzése fél mondatokban de határozottan állitom hogy értékes klinikai megfigyelésekkel.Ilyen jellegü kiadvánnyal nem találkoztam a mai gyermekgyógyászati irodalomban.#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése