Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. augusztus 13., kedd

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ORVOSI TÉNYKEDÉS ALAPJAIRÓL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ORVOSI TÉNYKEDÉS ALAPJAIRÓL
1. BEVEZETÉS
1.1. Definíció
A szemiológia magyarul tünettant jelent. A medikális aktus első mozzanata, az a tudományág amelynek tárgya a tünetek megfigyelése és értékelése (Semeion = jel, logos = tudomány) (Románul: tünet = simptom, jel = semn)
Az orvoslás aktusában szem előtt kell tartanunk, hogy célunk nem csak a betegség gyógyítása, hanem az egészség helyreállítása. Ez a két kifejezés nem szinonim, hiszen az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem: "Az egészség a teljes fizikai, mentális és szociális jóllét jelenléte, és nem csupán a betegség vagy infirmitás hiánya" .
1.2. Történet
Mivel az orvoslás története egyidős az emberiség történetével, az ember a betegség jeleit, elsősorban a fájdalmat megpróbálta értékelni, kezelni. A legősibb írott dokumentumokban, a piramisok hieroglifáin látjuk a szenvedő ember ábrázolását, a gyógyítás kezdetleges aktusait. Az Ebers papirusztekercs (Kr.e XIV sz) leírásából tudjuk, hogy az egyiptomiak megfigyelték már, hogy a vizelet édessé válása, és a nagy mennyiségű vizelet fogyással társul és súlyos betegség jele (diabetes mellitus), Kr.e. a IV. században Hippocrates leírja a súlyos heveny hasi bántalomban jelentkező jellegzetes arcot (facies hippocratica), összefüggésbe hozza az észlelt dobverőujjat a tüdőbetegségekkel, és számos más tünetet regisztrál. Egyes adatok szerint a görögök a “pleuritis” szót már jóval ezelőtt használják a mellkasfal fájdalmaira. Hippocrates a tünetek (fájdalom, láz, köhögés, általános állapot) jellegének a megfigyelésével, sőt a szabad füllel történő auscultatioval észlelt ropogással el tudta különíteni a gennyes mellhártyagyulladást a peripneumoniától. Az évszázadok során a tünetek leírása értelmezése gyarapodott, de nélkülözte a tudományos rendszerezést, ok okozati összefüggések értelmezését.
A magyar orvosok közül Jordán Tamást (1539-1585) említenénk, aki elsőként írta le a "morbus Hungaricus" (kiütéses tífusz) tüneteit. A tünettannak mint az orvostudomány egy ágának a meghonosítója Gerhardt van Swieten a XVIII században, ő vezeti be a kórlap fogalmát, amelyben a beteg adatait és tüneteit kell rögzíteni. A XIX században Skoda és Rokitansky rendszeresíti a fizikális vizsgálatot, és ők azok akik az anamnesztikus elemeket, illetve a fizikális elváltozásokat összehasonlítják a boncolási lelettel
1.3. Tünetektől a diagnózisig
Az orvosi ténykedés első lépése megismerni a beteg panaszait, vizsgálható illetve mérhető elváltozásait, és mindezt az adott beteg családi társadalmi környezetében. Az adatgyűjtés és analízis teszi lehetővé majd a diagnózis felállítását, és a megfelelő kezelés bevezetését.
1.3.1.A tünet lehet:
helyi (a lokálisan zajló folyamat helyén, pl zúzódásban a seb),
távoli (az alapfolyamattól távolabb, pl lázrózsák tüdőgyulladásban)
a megbetegedés által keltett patofunkciós jelek (szívelégtelenségben a nehézlégzés)
általános (fertőző betegségben a láz)
A tünetek egy része panaszokban is megnyilvánulhat:
- objektív panasz (látható elváltozás is van)
- szubjektív panasz (amit csak a beteg érez)
A tünetek oka:
- kimutatható anatómiai elváltozás
- funkciózavar
1.3.2. Tünetegyüttes
A különböző tünetek adott esetben együtt fordulnak elő, ilyenkor ezek együttes felismerésével már jellegzetes betegségképet kapunk (ez a tünetegyüttes, szindróma), amelynek azonban többféle etiopatogenezise lehet. Ha betegség hátterében levő etiológiai, kórélettani és kórbonctani fogalmak is ismertté válnak úgy megszületik a diagnózis.

1.3.3. A diagnosztika tehát a betegség felismerésének módszertana (Dia = egészen át, keresztül, Gnosis = megismerés, értékelés).

A diagnózis formái:

etiológiai (ismerjük a betegség okát,

patogenetikai (kifejlődésére utal),

anatómiai (ismerjük az elváltozás helyét,

funkcionális (általános működési zavar),

prognosztikai (várható kimenetele)

·         stádium (az előrehaladottsági fokra utal)
1.3.4. Differenciál diagnózis (elkülönítő diagnózis)
Amikor egy betegséget kórismézünk egyúttal kizárjuk más hasonló betegség lehetőségét. Tehát a diagnózis az egyes betegségek elkülönítésének a folyamata is, a tünetek, elváltozások különböző lehetséges diagnózisok mérlegelését teszi szükségessé.

1.4. Az orvos beteg kapcsolat:

Az adatfelvétel kulcsa a beteg orvos kapcsolat. A jó kapcsolat, a pontos adatfelvétel időt igényel. A páciens szó a görög pathosból jön ami szenvedést jelent, a szenvedő emberrel van dolgunk

A kapcsolat célja: minél több információ megszerzése, a beteg komfort érzésének a növelése, a kooperáció biztosítása.

 Ennek érdekében :

·         engedjük a beteget beszélni
·         figyeljük meg részleteiben, mit és hogyan mond
·         beszéljünk tisztelettel a beteggel
·         a kérdések lehetőleg ne legyenek szájbarágósak, kerüljük azokat a kérdéseket, amire igennel vagy nemmel lehet válaszolni csak
·         az orvos legyen ápolt, tiszta, de nem kirívó, lehetőleg fehér köpenyben,

1. Milyen legyen a jó orvos :

legyen autoritása, ne riadozzon, bizonytalankodjon a beteg előtt,

szolgáljon a betegnek, ne parancsolgasson,

ne hibáztassa a beteget, vagy szidja,

lássa és kezelje az egész embert,

napra kész legyen az ismerete

- az adatfelvétel során ne csak a beteg medikális adatait, hanem érzéseit, betegségéről alkotott elképzeléseit is meg kell ismerni

2. Hogyan adjon tanácsot a betegnek

3. Hogyan viselkedjen a betegágy mellett : tapintatossan, leülve, ne éreztessen felsőbbséget, legyen tisztelettel a beteg iránt

4. A haldoklás és halál kérdése

5. A betegellátás etikai kérdései: önrendelkezési joga, igazmondás, titoktartás

2. ANAMNÉZIS
2.1. Általánosságok
Az anamnézis az adatfelvételt jelenti amely a beteg panaszain kívül magába foglalja a betegségek családi halmózódását, a beteg korábbi egészségével kapcsolatos adatait, élet és munakörülményeit stb.
A beteg adatait a kórlap rögzíti ami orvosi, jogi és tudományos dokumentum

Az adatfelvételt az orvos (diák, nővér) bemutatkozással kezdi, a beteget nevén szólítja tisztelettel (nem becézve nénizve, bácsizva).

Ha csak lehet szükséges az úgy nevezett kollaterális anamnézis felvétele is, amely során a betegre vonatkoző adatokat gyűjtünk hozzátartozóktól, gondozóktól, esetleg szociális aszisztensétől, és ezt nem csak akkor ha a beteg nincs öntudatánál, vagy egyéb okokból nehéz vele a kommunikáció, hanem valahányszor lehetőség van rá.

Az anamnézis legyen nagyon részletes, a panaszok minden jellegére, a körülményekre térjen ki.

A beteg kikérdezése lehetőleg anyanyelvén történjen, esetleg egy tolmács bevonásával, a beteg sokkal beszédesebb így, sokkal több adatot közöl magáról, el lehet kerülni a kifejezésbeli nehézség okozta félreértést.

Lehetőleg az anamnézis és vizsgálat idejére a beteggel külön helyiségbe ajánlott menni, a beszélgetés legyen szívélyes, de maradjon az orvos irányítása alatt, a kikérdező ne legyen lekezelő, gúnyolódó . A kikérdezés során teret engedünk a betegnek, hogy saját szavaival tempójában mesélje el a panaszait, azok összefüggéseit, a körülményeket, a vizsgáló azonban a kérdéseivel irányítja, fegyelmezi a beszélgetést .

Az anamnézisre vissza kell térnünk, valahányszor a differenciál diagnosztikai folyamat megköveteli

Az adatfelvétel tartalmazza a beteg jogi adatait, családi és személyes kórelőzményét, panaszait, a kórtörténetet, a beteg szokásrendszerére, életkörülményeire vonatkozó kérdéseket.
2.2. Adatfelvétel:

Neve (lehetőleg a beteget szolítsuk nevén tisztelettel),

Kora (számos betegségnek korspecificitása van: pl gyerekkorban a fogyás fertőző betegségekre, parazitózisra utalhat, fiatalnál esetleg tbc-re gondolunk először, idősnél malignus megbetegedések gyakoribbak),

Etnikuma (ashkenazi zsidóknál a favismus (enzimopenias haemolyticus anémia) gyakoribb,

Lakhelye (vidéken a zoonosisok gyakoribbak, városon a stressz indukálta betegségek fordulnak elő inkább, másrészről pl Erdély golyva szempontjából endémiás terület), kontaktus fertőző betgekkel

volt-e más lakhelye az utóbbi időben (amely lakóhelyen a fent említett körülmények miatt adott betegségek kialakulásának feltételei voltak adva),

volt-e elutazva, ha igen hova (trópusokra való kirándulás malária, trópusi betegségek kialakulását eredményezheti),

Munkaviszonya (a munkanélküli ember anyagi lehetőségei csekélyek, életkörülményei rendezetlenek, illetve a tétlenség pszichikai terhet is jelenthet), ha nyugdíjas, mióta miért (betegség, időskori stb)

2.3. Családi kórelőzmény:
A családi kórelőzmény a következö módon lehet lényeges a jelen állapotra vonatkozóan : a betegnek örökletes betegsége van, vagy a betegnek olyan betegsége van amely adott genetikai talajon, adott hajlammal jelentkezik, vagy a család, környezet idült fertőző betegségeit elkaphatta

szülők, testvérek, esetleg nagyszülők, közeli rokonok kapcsán rákérdezünk: volt-e cardiovascularis betegsége (ha igen, érdekel a betegség megjelenésekor az életkor) , rákos megbetegedése, esetleg végig kérdezzük általánosságban a betegségeket szervrendszerenként (pl. tüdőbetegségek a családban, stb.), voltak-e anyagcserebetegségek, allergiák, illetve megkérdezzük, hány évesen és miben haltak meg a szülők, testvérek,

a környezetben élő személyek kapcsán rákérdezünk: heveny és idült fertőzőbetegségek meglétére (pl nemi betegségek, AIDS, hepatitis B,C, tuberkulózis)

2.4. Személyes kórelőzmény:
A jelen betegség kiváltója lehet a kórelőzményben lezajlott állapot (pl. nagyobb menstruációs vérzés vérszegénységhez vezet, menopauza anyagcserebetegségek kialakulását felgyorsítja, vesekőbetegség vesefertőzések kialakulását teszi lehetővé

fiziológiás kórelőzmény:

gyermekeknél megkérdezzük: voltak-e perinatális történések ,milyen volt a fejlődés üteme, milyen oltásokat kapott, stb csecsemők kisgyermekek esetén,

nőknél megkérdezzük: az első és utolsó menstruáció időpontját, a ciklusok rendszerességét, időtartamát, az ürülő vérmennyiséget, hány terhesség volt, veszítés, vetélés, a terhesség illetve szülések körüli szövődményeketciklusok,

patológiás kórelőzményhez hozzá tartoznak :

a gyermekbetegségek,

a betegségek szervrendszerenként,

anyagcsere betegségek, hipertónia,

műtétek,

fogászati kezelés,

beültetett anyagok,

traumák,

CAVE - fontos a kóresemény időpontját is rögzíteni

·         fontos röviden mindenre rákérdezni, hogy a beteg ne feljtsen el valamit
2.5. Életmód:

Táplálkozási szokások: a beteg mennyire eszik sósan, milyen arányban vannak jelen cukrok, zsírok a táplálkozásában, mennyi az elfogyasztott étel mennyisége, vannak-e diétás sajátosságok (vegetáriánus, stb). A táplálkozási szokások obesitas, fekély, bizonyos rákos megbetegedések kialakulásában szerpet játszanak, illetve bizonyos betegségekben (hipertónia, cukorbetegség, vesebetegség) a diéta a kezelés szerves része

Mennyire van jelen a mozgás (hetente hány óra, és milyen jellegű), van-e rendszeres sport – a mozgáshiány a metabolikus szindróma, illetve a cardiovascularis morbiditás komoly rizikü tényezője

Sexuális élet, orientáltság – sexuálisan terjedő megbetegedések kialakításában játszanak szerepet

2.6. Allergia: Allergiás-e a beteg valamire: gyógyszerek, ételek, egyéb., Szükséges leellenőrizni, hogy amit a beteg allergiának nevez, valóban az-e, vagy pl csak a gyógyszer mellékhatását érzékelte csupán

2.7. Gyógyszerelés: mit, mennyit szed jelenben, vagy szedett a múltban hosszabb ideig. Fontos tudni, részben a gyógyszerek mellékhatásai okozhatják a betge panaszait, másrészt reverzibilis vagy ireverzibilis szerv toxicitással járhatnak, illetve segítenek felmérni milyen betegsége van az illetőnek (ha ő maga nem emlékszik pontosan ), és fontos tudni annak eldöntése érdekében, hogy milyen gyógyszerekkel folytassuk a kezelést

CAVE!: Ha a beteg nem tud beszámolni pontosan arról mit, mennyit szed kérjük el a gyógyszereit, az egészségügyi könyvecskéjét, kérdezzük meg a hozzátartozókat. Fontos tisztázni, hogy a beteg ténylegesen mennyire szedi a gyógyszereit, mennyire megbízható ilyen vonatkozásban

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése