Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. augusztus 22., csütörtök

PSZICHOSZOMATIKUS BETEGSÉGEK

Pszicho-szomatikus betegségek

TÁRSADALMI HÁTRÁNY-E A KÜLÖNLEGES TEHETSÉG??
Most térek vissza a bevezetőben említett angol cikkre, amely hátrányos állapotnak tekinti a kivételes tehetséget. Egy 11 éves leány évek óta fejfájásra majd látászavarra panaszkodott, végül ez szinte teljes vakságba torkollott. A legrészletesebb orvosi vizsgálat sem tárt fel objektív kórokot. A pszichológiai vizsgálat során 138-as IQ-t találtak nála; lényegében 3 évvel haladta meg kortársai képességeit. A kislány elmondta, hogy nagyon unja az iskolát, mivel állandóan csak osztálytársai kínlódásait kell hallgatnia olyan kérdésekben, amit ő úgyis tud. A gyermek elmondta, hogy kezdetben az iskolában mindig jelentkezett tudása bizonyítására. Tanára egy idő után azonban leintette: ne akarjon mindig mindenkinél okosabbnak látszani. Azóta nem jelentkezik és egyre rosszabbul érzi magátSem a szülők, sem a tanárok nem voltak tisztában a gyermek képességeivel. Ennek tudatosítása után, és a kisleánnyal is megbeszélve a problémát (továbbá rendkívüli otthonmaradásokat engedélyezve…) a betegségtünetek elmúltak.
A szerzők véleménye szerint a tehetséges gyermekek hátrányos helyzetbe kerülnek az állami iskolákban, mivel a tanterv nem képességeiknek megfelelő és így szellemi érdeklődésük nem csillapítható, ez pedig – legalábbis egyeseknél – magatartászavarokhoz, pszichoszomatikus betegségekhez és hisztériás tünetekhez vezethet
Az eddigi kutatási eredmények szerint a veleszületett adottságok olyan potenciális lehetőséget jelentenek, amelyeknek a spektruma igen széles. Nagyrészt a környezeti tényezőktől függ, hogy ezekből mi valósul meg. Jó lehetőségek (+) mellett a potenciális adottságokból több nyilvánul  meg, mint átlagos körülmények között. A rossz környezeti körülmények (–) rontó hatása még nyilvánvalóbb. Az örökletesség tehát a lehetőség-tartományt, míg a környezet a megvalósulást határozza meg. Az átlagos adottság tartományban a jó vagy rossz környezeti tényezők például mintegy +15 és –20 egységgel befolyásolhatják az értelmi szintet. Az átlag alattiaknál e hatások csak +10 és –12 egységet ölelnek fel. A kivételesen jó adottságúaknál viszont +30 és –50 egységnyi kilengéssel számolhatunk. Tehát minél jobbak a veleszületett adottságok, annál inkább éreztethetik a környezeti feltételek jótékony vagy kártékony hatásukat. Így a kivételes tehetségek esetéhben a jó környezeti feltételek jelentősen nagyobb hatásúak lehetnek, mint az átlagosakban. Ugyanakkor sok szakember vélemény szerint a mi iskolarendszerünk is túlságosan az átlagosak nagy tömegére méretezett.

Deviáns személyiségek

A kivételes tehetségek későbbi harmonikus társadalmi beilleszkedése is nem egyszer nehéz. Egymás hatását nehezítő, rontó körökkel kell szembenéznünk.
-A vezető pozíciókba minden társadalom első sorban a saját normái szempontjából megbízható személyeket helyezi.
- A kévés kivételes tehetség viszont általában túlzó módon izgága és mást, mindenáron szokatlant akar. Így sok gondot és problémát okoznak.
 Ez a vezetők tűrőképességétől függően, előbb-utóbb, konfliktushelyzetet teremt. Emiatt a kivételeseket rendre utasítják, kioktatják, “helyre teszik”. S ezt ők ritkán képesek elviselni. Elkeseredetten és túlzóan reagálnak, nem egyszer összehasonlítva a sorsukról döntő vezetők képességeit a saját képességeikkel. Ez persze csak tovább mérgesíti a helyzetet. Ráadásul teljesítményük reális értékelése, éppen az újszerűség és az eredetiség miatt, még a szakembereknek is nehézségeket okoz. Ilyen körülmények között a vezetők ellenszenve könnyen felülkerekedhet az objektív értékelésen. számított…)
-Mégis, szerencsére, állítható, hogy a kivételes tehetségek általában erkölcsiségükben is értékesek. Éppen ezért űzik, hajtják, égetik magukat és emiatt tűnik számukra a világ a társadalom, a “mások”, túl lassúnak, értetlennek, nehézkesnek, sőt, ellenségesnek. Első sorban ezek a tisztességes tehetségek őrlődnek fel a kelleténél korábban.
- Éppen az ő emberséges és átgondolt védelmükre kellene több gondot fordítani, ami természetesen társadalmi kérdés. Hogy korai haláluk után ne kelljen az össztársadalmi lelkiismeret-furdalással és a pótolhatatlan veszteség keserűségével szembenéznünk. Bizonyos, hogy minden esetre nincs megoldás. Mégis, keresni kell a lehetőségeket a Kondor Bélák, a Latinovits Zoltánok és a Soós Imrék életének meghosszabbítására.

Tanulság

Biológiai szempontból a veleszületett kivételes adottság nem tekinthető eleve előnyösnek. Ennek megvilágítása érdekében két fontos szabályra kell utalnom. Az egyik a természetes kiválogatódás. Ennek leggyakoribb megnyilvánulása a szélsőségek fokozott kiselejtezéséhez vezet.
 Az átlagtól való eltérés ugyanis általában csökkenti az életképességet. (Ahogy a genetikában mondjuk: a kivételes adottságok arányában csökken a rátermettség [ún. fitness], mivel egyre kevésbé képesek alkalmazkodni a külső feltételekhez, átvitt értelemben a társadalmi elvárásokhoz.) Így van ez a nagyon magas és nagyon alacsony testmagasságú, súlyú, születési idejű, vérnyomású, stb. emberekben. És ez a kivételes szellemi adottságúakra is érvényes lehet, legalábbis biológiailag.
A másik szabály: a rátermettség lényegében túlélésben fejeződik ki.
- A kivételesen gyenge értelmi képességű személyek (tehát az értelmi fogyatékosok) rövidebb élettartama egészen a legutóbbi időkig nyilvánvaló is volt. Ez a lehetőség a kivételesen jó képességűek esetében sem zárható ki.
 Személyiségük ugyanis bizonyosan fokozott veszélyeztetettséget jelent. Persze, a mindig mást akaró, sokszor elviselhetetlen, de ugyanakkor különleges tettekre, teljesítményekre képes (nem egyszer életüket feláldozó) hősökkel és az önpusztító “tüzet vivőkkel” szemben a biológia értetlenül áll. Itt már olyan emberi jelenségről van szó, amely csakis az erkölcs és a humanizmus társadalmi nézőpontjából értékelhető. Az önfeláldozás és az önpusztítás biológiailag mindenképpen káros…

 Éppen ezért is szorulnak a kivételes tehetségek fokozott társadalmivédelemre.

Orvosi szempontból a kivételes tehetségek ugyancsak fokozottan veszélyeztetett és így hátrányos helyzetű kategóriának tekinthetők. Ugyan az elmebetegségek előfordulása körükben nem gyakoribb, de a neurózisok és bizonyos devianciák jelentkezésének nagyobb a valószínűsége. A pszicho-szomatikus betegségek fokozott kialakulása sem zárható ki. A kivételes tehetségek egészségvédelme során is a megelőzés korszerű elveit kellene érvényesíteni.
- Legfontosabbnak azonban körültekintő társadalmi óvásuk ítélhető. A személyiségük eltéréséből következő különbségek társadalmi megnyilvánulása olyan összeütközésekhez vezethet, amelyek fokozott betegség-gyakoriságban nyilvánulhatnak meg. Ezek a betegségek tehát mindenképpen társadalmi meghatározottságúak.
A tudomány és technika, valamint a művészetek haladási irányának meghatározásában a kivételes tehetségeknek megkülönböztetett szerepe van. Fokozott erőfeszítésekre van tehát szükség a kivételesen nagy tehetségek problémáinak megértésére és ezek ismeretében a társadalmi kereteken belül lehetséges védelmükre. Hogy például életük és tehetségük természetes megvalósításakor a mi társadalmunkban ne érhesse őket a deviáns jelző.
-Ennek érdekében egyfelől a kivételes tehetségekben kell tudatosítani személyiségük sajátosságait, hogy ők is értőbbek legyenek magukkal és megértőbbek a társadalommal szemben.
-Másfelől a társadalomnak és hivatott vezetőinek nagyobb türelemmel, önfegyelemmel és bölcsességgel kell a rájuk bízott kivételes tehetségek sorsára ügyelniük. Érdemes, sőt, szükséges lenne ezért a társadalom és a kivételes tehetségek konfliktushelyzeteinek jobb megismerésére és ezáltal az ütközőpontok tompítására nagyobb gondot fordítani. Hogy ne legyen hátrányos helyzet a kivételes tehetség!
Tudom, nagyon nehéz feladat a különleges tehetséggel megáldottak vagy megvertek védelme. Hiszen ahogy Malraux megfogalmazta: “A tehetség nem jótéti adomány, a tehetség természeti csapás, jellempróba, átok, anabaptista keresztelés jeges vízben, átkelés égő, roskadozó hídon, kolonc a nyakban és száguldás hegynek fölfelé, kísértés, hogy rábeszéld az oroszlánt, harapná  le a fejedet, ha már olyan szépen, mosolyogva bedugtad a tátott szájába.” Tehát az oroszlánt kellene jobban idomítani, hogy mégse… S erre van remény. Aczél György írja: “A sikert irigylő kisszerűségnek, a tehetséget kalodába szorító, a kezdeményezéseket elgáncsoló ridegségnek nincs helye társadalmunkban, ellenkezik annak humánumával.”


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése