Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. február 7., péntek

FELNŐTTEKRŐL FELNŐTTEKNEK A CSALÁDBAN

Felnőttekről felnőtteknek a családban 
A családi élet  köztudottan  nagyrészt rutinszerű eseményekből áll, napi életünk megszokott történéseinek láncolata. Ugyan azokat a régi dolgokat ismételjük újra és újra: ettől érezzük otthon magunkat azzal együtt, hogy vannak közöttük nem imponáló szokások is.
Nézzünk egyetlen gyakori esetet: amikor a férj hazatér fáradtan a munkából, s majd leül a TV elé, megértésből elvárja, hogy a felesége behozza neki  mondjuk - a vacsorát. Meglehet, hogy a családfőnek helyénvaló ez a szokás, de lehet, hogy a feleségnek egy idő után mégis elege lesz belőle, s szeretne valamiképp változtatni ezen az általa demonesztálónak minősített helyzeten.
Számos családban a civakodás azáltal gyakori, hogy a házaspárok más hullámhoszszon gondolkozva nem értenek valamiben (sokféle lehet) egyet. Ez olyan viselkedési forma, amely bizonyos családok jellemzőjévé válhat, ezért már meglehetősen nehéz megszabadulniuk tőle. Sokszor nem is könnyű másnak különbséget tenni a jó és rossz szokás között. Ami rossznak tűnik az egyik családban, az nem úgy a másikban.
 Van, akit a szokás annyira hatalmában tart, hogy élni sem képes nélküle, és van, aki csak erőszakra épülő házasságban tud élni, akinek örökké bűnbakra van szüksége ahhoz, hogy kisebbségi érzését, tévedéseit, gyűlölködését, depresszióját, irigységét, illetve ezek valamelyikét leplezze, a következmények okait ő mint kárörvendő a bűnbakban keresse Vannak olyan mindennapos, mélyen gyökerező rutinok is, amelyek kínos következményeivel, kirobbanásaival, bűnbakképzésével, emberi elnyomásával, a másik halálra szeretésével az őrületbe kergetéshez vezethetnek.
Fura dolog a dühkitöréseket rutinszerű eseményeknek felfogni, hiszen derült égből villámcsapásként jönnek elő. Hülye, buta vagy! Milyen gyakran mondjuk ezt egymásra. Mivel ezt sokszor hallhatjuk, meg sem érint bennünket  legfeljebb nagyon ritkán. Máskor viszont egy kisebb, nem túl kritikus megjegyzésre dührohammal reagálunk. Ilyenkor valami rezonálni kezd bennünk, nem tudjuk mi az, csak később vesszük észre magunkon, hogy felfokozott hangulatban meggondolatlanul viselkedünk, s ha közben valaki a kényes (Achilles)-pontunkat megérinti, nagy megrökönyödésre hisztérikusan kitörünk. A legtöbb ember aztán gyorsan lehiggad, magában elítéli tettét, s bocsánatot kér a jelenetért. Ha ilyen ritkán fordul elő, akkor egy-egy dühkitörés a gőz kiengedésének egészséges módja, ha viszont gyakori eset, akkor ezen változtatni kell, önuralommal vagy más módon...
A dühkitörések rendkívül változatosak. Vannak, akik meglepetésszerűen elvörösödve ordítanak, sikoltoznak, s közben kiengedik a gőzt, majd pedig váratlanul lecsillapodnak (szangvinista típus). Mások az idegességtől remegnek, és sírva fakadnak, s tartósan zokognak. Az ilyen érzések visszafojtása rendkívül bénító hatású lehet (krónikus depresszió). Sokszor attól félünk, ha egyszer elengedjük magunkat, akkor nem leszünk képesek újra visszanyerni önuralmunkat, mert annyira nyomasztanak a bajok. Ha valaki számára ijesztő, hogy hangot adjon fontos érzéseinek, akkor nyugalomra van szüksége.
Amennyiben olyan valakivel beszélünk, akiben megbízunk, őszintén hangot adhatunk féltve őrzött, rossz érzéseinknek anélkül, hogy attól kellene tartanunk, untatjuk az illetőt vele. Vannak azonban, akik nem bíznak senkiben, ezért képtelenek másokkal kényes kérdéseikről beszélni, attól félve, hogy elutasítják, gonosznak hiszik, kinevetik vagy pletykálnak róla. Lehet, hogy csupán ezért keresnek ez utóbbi emberek pszichológust, akinek inkább fizetnek, csak hogy meghallgassa gyötrelmeiket.
Sok esetben szóváltásra látszólag jelentéktelen dolgok miatt kerül sor, máskor viszont komoly okok állnak a hátterében. A családok többségében vannak bizonyos helyzetek, amikor majdnem lehetetlennek látszik nem vitatkozni. Vitából kiinduló csatározások szinte minden családban előfordulnak. Örök téma szokott lenni a vitázók között, hogy ki kezdte a vitát. Egymásra mutogatnak a balhé elvitelében. Ha valaki kilép a vitából, azzal elveszti az utolsó szó lehetőségét. Pedig majdnem mindenki azon van, hogy övé legyen az utolsó szó, mivel mindannyian azt hisszük, hogy nekünk van igazunk, és nem a másiknak. Természetesen bárki megteheti, hogy nem válaszol a másik utolsó szavára, de ez meghátrálásnak látszhat.
Megrögzött szokás: minél inkább állít valaki valamit, annál inkább állítja a másik annak az ellenkezőjét. Ennek következtében bármilyen jelentéktelen témáról folyó vita felforrósodhat, s olykor erőszakba torkollhat. Sok ember a vita során úgy tesz, mintha süket vagy néma lenne, esetleg kombinálja a kettőt. Amikor valaki a vita hevében kiviharzik, valószínűleg azt érzi: egyedül így kerülheti el, hogy a felbőszült vitatárs megsértse, netán tettleg bántalmazhassa. Szerintem okosan cselekszik. Nem oktalan meghátrálás.
Magától értetődő dolog, hogy bárki, aki vitában érintett, igazához szövetségest, pártolót keres. A családtagok közötti ilyen alkalomszerű, ad hoc szövetségek szinte természetes velejárói a családi életnek. Mikor azonban már többük rendszeresen egyesíti erőit egy harmadik ellen, akkor klikkről beszélünk.
 Az bizony sok bajt okozhat a családban, ha néhány családtag sandaságból hosszasan támogatja egymást, hogy a harmadik kirekesztve és támadva érezze magát. Ez elkerülhetetlenül ellenségeskedéshez vezet. Az idősek nemritkán akaratukon kívül, részeseivé válnak a szövetségnek. Nos, ebben a szövetségben olykor a gyermek is hatásosan manőverezhet valamelyik családtag ellenében. Amikor pl. a fiatalasszony azzal kritizálja az anyósát, hogy összekutyul dolgokat, az unoka a nagymamája mellé áll. E jelenet (tovább) dühíti az anyát, aki azzal bünteti mindkettőjüket, hogy nem engedi a nagyit találkozni a gyermekkel. A gyermek rendszerint nem magától teremt ilyen, s hasonló helyeztet , belerángatja valaki.
Ha egyes családtagot csak néha tekintenek bűnösnek a családban, az nagyon különbözik attól, aki mindig a bűnbak szerepét tölti be. Általában nincs szükség családi bűnbakra(!), mert a családtagok belátják, hogy időről-időre bármelyikük követhet el hibát. Szükségtelen tehát olyan személy, aki a szó szoros értelmében mindenért megvádolható, aki rákfenéje lehet bárminek.
Ugyanakkor, sajnos, vannak olyan családok is, ahol jóformán lehetetlen, hogy közülük  egy személy befolyására - valakit ne tekintsenek állandó célpontnak. Az ilyen különleges beállítottságú családnak valamilyen érdekből feltétlen szüksége van bűnbakra, sőt, ha az kiválik, a család befolyásos alakja, aki lehet fúria, előbb-utóbb az előzőhöz jellemben hasonlót szemel ki maguk közül.
Az olyan ember, akinek lehetetlen megválnia a rákényszerített bűnbak szereptől, jobb változtatni családi helyzetén mintsem szenvedő alany maradjon továbbra is  saját otthonában. Ismeretem szerint az ilyen családtag élete maga a pokol.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése