Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. február 10., hétfő

AZ ÚJ GENERÁCIÓ JÖVŐJE KÖZÖS ÉRDEK

Az új generáció jövője közös érdek 
A mai kor meglett embere egy letűnt kor hordozója. Egyre-másra olyan eszmével és valósággal kell barátságot kötnie, amelyeknek sem megálmodására, sem átélésére nem készült fel. A megváltozóban lévő (megváltozott) gazdasági és társadalmi élet, a létfenntartás merőben más útjaira tereli a jobb élet után vágyódó ifjúságot is, sőt őket még inkább. Az új kornak minden vonatkozásban merőben más kérdéseket vet fel és állampolgáraitól várja rá a reakciókat: az alkalmas válaszokat.
A tudás szintje emelkedik, kitágul, ismeretséget kötünk a nagyvilággal, a világmindességgel.
Ebben az ifjak fokozatosan törnek felfelé, megszerzik képesítésüket, diplomájukat, amely azonban jelenleg még nem jelent számukra biztos kenyeret, megélhetést. Ezért nagyképességű ifjak a sors által odavetett kenyérhéjba is belekapaszkodnak, csakhogy legalább a jövő reményének első talpalatnyi területén megvethessék lábukat. Középiskolai, egyetemi végzettséggel nekivágnak az addig érdektelen, netán lenézett pályáknak, gondolván arra, hogy a magasabb képzettség előnyhöz juttathat a pályán.
Valamikor hivatalos felhívásokat közöltek a különböző intézmények és gazdasági egységek vezetői a tanulmányukat befejező, szakmát szerzett fiatalokhoz. Intézményük közreműködésével kedvező állást ajánlottak hosszabb-rövidebb időre szóló egzisztenciával. Ilyen szervezéssel a végzett, pályára lépő ifjak szinte minden esetben találtak számukra megfelelő munkakört, ha átmeneti időre szólóan is. Akkor a munkaerőhelyzet központi irányítás alatt állt, a tervgazdálkodási mutatókhoz igazodva.
 Következésképpen munkaerőhiányról és  feleslegről országos szinten aligha lehetett beszélni.
Ma egészen más a helyzet. A kapitalizmusba tartó piacgazdasággal a munkaerő-gazdálkodás is a kereslet-kínálat elvéhez és gyakorlatához igazodva alakul mind országosan, mind munkaterületenként. A rendszer politikai és gazdasági struktúrájából adódik a munkaerőhiány és  fölösleg fogalma, s gyakorlata. Az ennek következtében jelentkező megélhetési bizonytalanság egyelőre ködfelhőként borul a mai ifjúság egy részére, hiszen képessége szerinti elhelyezkedése nem feltétlen realizálható.
A jövő útja ma még nyugtalanul kanyarog előttük. Nagy lelkierő és kitartás kell ahhoz, hogy ennek a kornak az ifjúsága csüggedés és meghátrálás nélkül átvészelje az életét körülvevő felhőt.
Tudják, ha kissé botorkálva is, de mégis menniük kell az úton előre és előre. Sasszemmel kell azt nézniük és meglátniuk, hol vannak még kincsek és lehetőségek, melyeket a tiszteletre méltó elődök elmulasztottak feltárni, mert nekik talán nem volt rá szükségük. Az idejét múlt eszmékbe vezető út elé tilalomfát kell állítani, új, korszerűbb, időtállóbb utat kell építeni.
A viszonylag könnyen megtanulható nyelveket meggondolatlan elfogultságból elhanyagolniuk, a haza és a körülöttünk lakó népek szempontjából a legnagyobb könnyelműség lenne.
 A nyelv ugyanis nemcsak kincs, hanem bizalmat keltő kapocs is, mert amint valakihez anyanyelvén szólunk, felmelegszik, ahogy mi is vadidegenben, ha egy magyarra találunk. A nyelv kaput nyithat az élethez, a boldoguláshoz. Nemzetközi kommunikáció idegen nyelvek ismerete nélkül ma már elképzelhetetlen , az élet bármely területén. Nagy előnyt jelenthet bizonyos munkakörök betöltésénél, főleg a még pályakezdő fiatalok esetében.
Korunk fiatalságának politikai irányzatában nemzeti ideálokból táplálkozó reálpolitika kell legyen. Elvében legyen az ifjú határozott, de kompromisszumra is kész, ne táncolja végig önérdekből a pártokat. Nem fellengző építőkre, nem szemfogató farizeusokra van szüksége rendszerünknek, hanem nyitott szemű invenciózis, alkotóképes polgárokra, ifjakra, akik nem ócsárolnak, hanem kiutat keresnek és mellszélességgel nekidőlve segítenek a magyar nemzet boldogulása érdekében. Ez nemzeti ügy, közös érdek! A politikai és a gazdasági életből ki kell iktatni a féltékenyen őrzött önzést, a közönyt, könyörtelenül, minden módon gátját kell vetni a korrupció bármilyen formájának.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése