Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. február 11., kedd

IDŐSEK ÉS FIATALOK ÉRZEMI KAPCSOLATA

Idősek és fiatalok érzelmi kapcsolata 
A szülők általában nehezen tudják megszokni, hogy gyermekük már önállóvá kezd válni. Szeretnék továbbra is segíteni, tanáccsal ellátni, s azt szeretnék, ha útmutatásaikat gyermekük felnövekedve is követné. Márpedig a szülőknek tiszteletben kell tartani a következő generációval az új család alakulását.
Nem helyénvaló a fiatalokra erőltetni olyanfajta gondolkodást, életvitelt, amelyet azok már nem igényelnek, vagy legalábbis olyan formában, ahogy azt a szülők szeretnék. Ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy gyermekük érzelmileg eltávolodik tőlük, hiszen az érzelmi kapcsolat közöttük örökéletű, elszakíthatatlan. Meg kell azonban érteni a fiatalokat is, amennyiben nem óhajtanak olyan életformát maguknak, amely valaha a szülőknek megfelelt.
A fiatalok leginkább ott követik el a hibát, hogy szinte mindent maradinak tartanak, amit az idősebbeknél látnak, amit azok javasolnak. Nem tudják, de talán nem is akarják megérteni az idős emberek mentalitását, konzervativizmusát, amely csak jelenleg számít annak, hisz az ő idejükben az a valami szintén új, modern volt.
Nemritkán tiszteletlenül hárítanak el minden szerető szülői közeledést. Talán ez fáj legjobban a szülőknek, akik idősödő korban még inkább igénylik a törődést, s feltétlen örömet jelent nekik, ha tanácsaik legalább meghallgatásra találnak.
 Bántólag hat rájuk, ha a fiatalok visszautasítják a családi otthon megosztására tett javaslatukat, márpedig azt rendszerint az ifjú pár boldogulása érdekében teszik. Abban a reményben, hogy a fiatalok szeretetéből nekik is juthat valami, ami talán bearanyozhatja még életüket.
A szülői segítségnyújtásra való hajlam éppúgy érthető, akárcsak az ifjú pár önálló életre való törekvése. Mindannyian tudják, az összeköltözés nem lehet végleges megoldás, rendszerint addig tart, amíg a fiatalok új, számukra megfelelőbb otthonra nem találnak. Az összeköltözés kompromisszum, és az a legjobb szándék, egyetértés esetén is mindaddig fennáll, amíg a két generációs életforma egymás mellett létezik. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy jó együttélés nem valósulhat meg, de igen, csak kellő tapintat, önzés nélküli, kulturált magatartás kell hozzá. Ha a házasság boldog, akkor az együttélés öröme talán ellensúlyozhatja a másokkal való együttlakás nehézségeit.
 Az együttlakás általában helyes érzelmi és értelmi alapon kezdődik, aztán szinte elkerülhetetlenül jönnek a nézeteltérések, a kisebb-nagyobb konfliktusok, melyek súlyosabb esetben az ifjak kényszerű távozásához vezethetnek.
Az alapvető ok tehát nem maga az összeköltözés, hanem az, hogy általa az érintetteknek szükségszerűen fel kell adni a függetlenségüket. Egy lakás keretén belül szinte megvalósíthatatlan, hogy hosszú távon az együtt élők megtartsák régi életformájukat. Ez kortól és ismeretségtől, avagy rokoni viszonyoktól szinte független.
A fiatal házasok jövőképei mások, mint az idősebbeké, a családalapítással kapcsolatos elképzeléseik is más felfogásban nyilvánulnak meg. Még ha nem is olyan régen három generáció is megfért egy családi házban, akkor két nemzedék egymás mellett élése még ma sem utópia. Kölcsönös megértéssel, egymás iránti tisztelettel és rokoni, illetve embertársi szeretettel az együttélés nem juthat el odáig, hogy a közösség tagjai meggyűlöljék egymást, hiszen szabadon és elfogadható függetlenségben élhetnek bármeddig - saját lakrészükben.

Femina
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése