Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. július 2., kedd

A FOGYATÉKOS GYERMEK-A FELDOLGOZÁS LELKI SZAKASZAI-

Fogyatékossággal élő gyermek - a feldolgozás lelki szakaszai

§                                 Nyomtatás
§                                 E-mail
A gyászreakcióhoz hasonló folyamat játszódik le egy szülőben, amikor azzal szembesül, hogy fogyatékossággal élő gyermeke született. A veszteség tárgya az egészséges kisbaba.
-A gyászreakció szakaszait, mely Kübler-Ross nevéhez fűződik, Linder adaptálta sérült gyermeket nevelő szülőkre.
-A Kübler-Ross féle szakaszok, a tagadás, düh, alkudozás, depresszió és elfogadás.
-Linder szerint a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinél az első szakaszt a tagadás és az elszigetelődés uralja. A szülők nem akarják elhinni a történteket, sokan arról beszélnek, hogy az akkori életüket úgy élték meg, mintha egy filmet néznének másokról. Az idő lelassult, és a történéseket  idegen élményként élik meg.
- Bár tudat alatt sejtésük kezd lenni a visszafordíthatatlan helyzetről, de örömmel kapaszkodnak az ismerősök „majd kinövi” mondataiba.
-A sokk hatására magukba fordulnak, és legszívesebben elbújnának gyermekükkel, családjukkal együtt a világ elöl. A jövőre nézve ennek a szakasznak a legnagyobb veszélye, hogy a tagadás miatt későn kezdődik el a rehabilitáció, pedig ez annál eredményesebb, minél korábban elindul.
A második szakasz a harag fázisa, a szülők igazságtalannak tartják a történteket, tele vannak kérdésekkel, amelyekre nem kapnak választ. Életük bizonytalanságban telik, amely növeli a szorongásukat.
-Bűntudatuk van a történtek miatt, ezért ezt azzal kompenzálják, hogy bűnbakot keresnek. Haragszanak a világra, az egészségügyi ellátásra és a szülészt levezető orvosra.
- Már ekkor elindulhat a házassági kapcsolat megromlása, ha egymást kezdik el hibáztatni.
-A harag, esetleg agresszió időnként a gyermek ellen is fordulhat, kiabálás, türelmetlenség, esetleg tettlegesség formájában, főleg akkor, ha valamilyen rehabilitációs program esetleg már elindul, és azt az édesanya nem bírja a számára megfelelő intenzitással végezni.
-Meg kell küzdenie a kisbaba érkezésének új feladataival (gondozás, szoptatás, háztartás, időbeosztás), tornáztatnia, fejlesztenie is kell az új jövevényt.
- A felelősség, és annak az érzése, hogy tőle függ gyermeke fejlődése, lelkileg és fizikailag is komoly erőpróbát jelent. Ekkor a haragot transzformálva sokukban a tettvágy erősödik, úgy gondolják, hogy majd ők rendbe hozzák a dolgot.
- A kor embermodelljének megfelelően a munka, pénz és kapcsolatok segítségével az ember kezébe veszi az irányítást.
-Kétségbeesetten keresik a rehabilitációs programokat, egyikük élete (ez gyakrabban az édesanya) csak a gyermekükről szól. Pedig eközben is nők, feleségek maradnak, felborul a szerepek egyensúlya.
A férj és az estleges testvér egyre kevesebb figyelmet kap. Bár a közös cél erős összetartó erőnek tűnhet ebben az időszakban, a mélyben a család hagyományos értelemben kezd felbomlani, elindulhat a házastársak elhidegülése, hiszen nincs idejük egymás számára.
-Az édesapa még többet dolgozik, hogy a fejlesztő programokra előteremtse az anyagiakat. A testvér szintén pszichés sérüléseket szerezhet ebben a helyzetben. A beszélgetéseknek általában a gyermek a témája, programokra nem járnak a szülők az idő szűkössége miatt, a barátok elmaradoznak, és egyre fokozódik az elszigetelődés.
A harmadik szakasz az alku fázisa, a szülő nyíltan vagy burkoltan alkudozik Istennel, gyakran még akkor is, ha nem vallásos. Fogadalmakat tesz, és javulást kér cserébe.
A következő szakasz a depresszió szakasza. A szülő lassan rádöbben arra, hogy gyermeke állapotában semmiféle vagy csak igen kicsi változás várható. Ambivalens érzések kerítik a hatalmába, olykor a halálát kívánja, hogy legyen már vége ennek az egész szörnyűségnek, olykor pedig igen erős szeretethullám fut át rajta.
Az utolsó fázis az elfogadás, amikor a szülő belenyugszik gyermeke állapotába, elfogadja azt és együtt él vele. A rendszerben (család, személyiség) helyreáll egy viszonylagos egyensúly, de legtöbbször ez az egyensúly nem egészséges, és egy másik probléma gyorsan felborítja, mert legtöbbször a tűrőképesség határán alakul ki, mint egy védekező mechanizmusként, túlélő stratégiaként a teljes összeomlás elkerülése végett.
És ezen a ponton két választás figyelhető meg a szülőknél. Ha a szülő nem ragad bele valamelyik előző fázisba, az elfogadás kialakulása mindenféleképpen egy egyensúlyi állapot kialakulását jelzi. A kérdés az, hogy mi jellemzi ezt az egyensúlyi állapotot. Egyes pszichológusok szerint a pszichológiai és szociológiai rendszerek (személyiség, család) leírhatók a rendszerelmélet fogalmaival. Vagyis ezek a rendszerek, ha bármilyen külső hatás (fogyatékos gyermek születése) megbillenti az eredeti egyensúlyukat, a homeosztázis törvényének megfelelően arra törekszenek, hogy az egyensúlyi állapotot visszaállítsák. Vagyis kívülről a rendszer az egyensúly jellemzőit mutatja, de lehet, hogy a mélyben torzulások, hangsúlyeltolódások és elhárító mechanizmusok fedezhetők fel. Tehát érdemes megnézni, hogy a sérült gyermeket nevelő szülőknél milyen különbözőségeket fedezünk fel az elfogadás minősége tekintetében.
Bizonyos szülőknél a Linder szakaszokon túl megfigyelhető egy következő fázis, a megbékélés szakasza. Mit is jelent ez?
A megbékélés egy önismereti munka és egy szélesebb, a világ egészlegességét felfogó szemlélet eredménye.
-Ezek a szülők kezdetben kettős nyomás alatt élnek. Egyrészt egyre inkább szeretnék megosztani másokkal is a tapasztalataikat, amit ebben a speciális élethelyzetben szereztek, másrészt az esemény által létrejött korlátokat a környezet általában erősíti annak a társadalmi mintának a közvetítésével, miszerint egy fogyatékossággal élő gyermek édesanyjának kizárólag a gyermeke lehet az életcélja. Ez a kettős korlát arra kényszeríti őket, hogy a társadalmi korra jellemző szélsőséges kifelé fordulás helyett fokozatosan egy ellentétes, befelé mutató irányba induljon. Elsőként a munka, szórakozás, a barátok (környezet) helyett a fia, majd a fián keresztül megélt folyamatokon keresztül önmaga és önmaga változásai kerülnek figyelmük középpontjába (belső világ). Ennek a belső utazásnak egyik katalizátora lehet, hogy mire kialakulnak a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő hétköznapok rutinja, sokuk eljut abba a korba, amikor már jelentkezhet náluk az életközepén tapasztalható válság (35-40 év) mikor az ember egzisztenciáját többé-kevésbé kiépítve (de még hiányzik az önmegvalósítás) eddigi életén kezd gondolkodni. Ez gyakran a lét központi kérdéseinek a vizsgálatában mutatkozik meg. Mi értelme van az életnek? Véletlenül történnek a dolgok, vagy sorsunk meghatározott? Sokuk az élete értelmét először egy szeretett személyben, gyermekükben vélik felfedezni, de ennek megélése nem csökkenti belül a hiányérzetet.
-A fordulat általában akkor következik be, amikor feladva a küzdést és ellenállást eljutnak az elfogadásig, amely a vágyak, tervek megváltoztatásának a képességét is jelenti gyermekük „kedvéért”, az ezzel párhuzamosan jelentkező belső élet megfigyelésének hatására, az önmeghaladás megélésével jutnak el az önmegvalósítást is magába foglaló valamiféle olyan tevékenységig, amellyel sorstársaik segítségére is lehetnek. Sokan a transzcendencia vagy spirituális életfelfogás felé fordulnak.
-Ez a megbékélést, a teljes belső elfogadást hozza meg a számukra. Abban a pillanatban, hogy úgy érezik ezek a szülők, hogy megtalálták életfeladatukat, az életükben megjelenik a szinkronicitás jelensége (Jung). Mit jelent ez? Belső és külső események egyidejű megjelenése. Adott esetben a belső gondolat (életfeladat mibenléte) és annak energiája olyan eseményeket vonz be a külvilágban, mely ezt az utat vagy a továbblépést segíti. Ezt vannak, akik véletlennek tartják, Jung szerint egy magasabb összerendező energia, mely „jelként” mutatkozhat az egyén életében.
-Ezt néhányan úgy fogalmazzák meg, hogy úgy érzik, hogy valaki a tenyerén hordozza és segíti őket ezen az úton.
- Ezeknek a szülőknek az útja egyedi, de mégis példaértékű az eredményét tekintve.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése