Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. július 27., szombat

ALKOHOLISTA SZÜLŐ A CSALÁDBAN

Alkoholista szülő a családban 
Az emberek egy kis része sopánkodik, lázadozik a nehéz megélhetés miatt, rászorul az intézményesített szociális támogatásra, mégis, ha módját ejti, oda folyamodik, ahol a napi megélhetését, az egészségét, józan gondolkodását megzavaró alkoholt árusítják.
- Iszik, ha beteg, ha egészséges, ha örül, ha bánata van, iszik melegben, hogy hűtse magát, iszik hidegben, hogy melege legyen stb. Lakodalom, keresztelő, halotti tor, névnap, mind jó alkalom arra, hogy legalább néhány órára megfeledkezhessen magáról, embertársairól, mi több, a családjáról. Vagyis a magyar ember két alkalommal iszik: ha öröme és ha bánata van. Legfőképpen pedig akkor, ha szenvedélyes italozó. Leginkább az kétségbeejtő, ha havi fizetését mindjárt leengedi a torkán.
Míg otthon a család nélkülöz, addig a családfő  legtöbb esetben az apa  a kocsmában italozik, s ha hazamegy, felülkerekedik benne a virtus, amely még a kocsmai hangulatból maradt benne, így aztán dühét a családján tölti ki.
-Másnap, persze (szokás szerint) bánja előző napi háborgását, esetleg botrányos viselkedését, de segíteni már nem képes(?) rajta.
- Hogy pénzhez jusson, rendre kölcsön kér, amelynek azonban visszafizetése nagyon kétséges.
-Az olykor kilátástalannak látszó helyzetében szidja az egész világot, a törvényt, s annak végrehajtóit, irigységből átkozza a szorgalmas munkából kellő megélhetéshez jutó embertársait, vagyis ócsárol mindenkit, aki nem tekinti őt sorstársnak.
- Nem fogja fel, hogy az ő szomorú helyzetének, nyomorúságának (beleértve a családját is) legnagyobb oka az alkohol, és a szociális intézkedések rossz értelmezése.
-Sokukban erősödik meg az a tévhit, hogy a társadalom nyomorultjait, éhezőit maga a társadalom tartozik ellátni, hacsak teljes pusztulásukat nem akarja. Így aztán az alkoholisták minden szép és nemes iránt érzéketlenek maradnak, sőt a koldulástól vagy elmezavarukban a bűnözéstől sem riadnak vissza.
- Az alkoholisták első számú áldozatai pedig saját gyermekeik.
Az alkoholizmus családi életre gyakorolt hatásának különböző fokozatai vannak. Legborzasztóbbak a részegségükben garázdálkodók. Azok, akik éjjel felverik családjukat, kikergetik őket a szabadba és hátborzongató jeleneteket csinálnak. Az ilyenek ellen fellépni hatósági feladat, őket kényszer-elvonókúrára indokolt küldeni. Ám ez esetben is sok múlik a szomszédokon és az ismerősökön: felhívják-e az illetékes szervek figyelmét az ilyen alkoholista személyekre?
Az ital nemcsak a szervezetet teszi tönkre, hanem az emberi kapcsolatokat is.
- Ilyenkor szinte kivétel nélkül megromlik a viszony a szülő és gyermeke között. Tévedés azt hinni, hogy csak a garázda szülő jelenthet veszélyt a családra, nem, legfeljebb fizikai értelemben. A csendes részegeskedés szintén nagyon káros lehet, főként azáltal, hogy lazábbá teszi a szülő-gyermek viszonyt. A szülői tekintély megcsappan, a fegyelmezetlenség, a lump emberre jellemző viselkedés mind nagyobb teret kap nemcsak otthon, hanem a családon kívül is. Az ilyen ember lassan-lassan leíródik, közben a család többi tagja restelkedik.
De mit tehet a társadalom a szülő részegeskedése ellen, a gyermek érdekében? Mindenekelőtt olyan közhangulatot kell teremteni, amely nem tekinti bocsánatos bűnnek az alkoholizmust, mégpedig elsősorban a gyermekek miatt. E tekintetben nagyon sokat tehetnek a munkahelyi kollektívák, annál is inkább, mert a részegeskedő ember általában a munkában sem megbízható társ. Nem foglalkoztatható.
Az iskola feladata pedig az, hogy a lehetőségekhez képest minél inkább kivonja az italozó szülők hatása alól azok gyermekeit. Biztosítson számukra napközit, még vonzóbb tanulási feltételeket, ne engedje őket kiközösíteni az osztálykollektívából, sőt a lehető legerőteljesebb szálakkal kösse ezeket a tanulókat a jó családi körülmények között élő társaikhoz.
 De bármit is tesz a tantestület, feladata kizárólag egy lehet: kizárni annak lehetőségét, hogy az italozó szülők gyermeke utánpótlása lehessen a társadalom alkoholista rétegének.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése