Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. július 1., hétfő

MEGSZIVLELENDŐ GONDOATOK -AZ IDŐS SZÜLŐK VÉDELMÉBEN

Megszívlelendő gondolatok.-Az idős szülők védelmében.
             
 "Tiszteld atyádat és anyádat". - A gyermekek  szülők iránti tisztelete kötelessége életük végéig tart.
- Amikor a szülők gyengék, idősek, a gyermekek a szükségletnek megfelelően ajándékozzák meg őket vonzalmukkal és figyelmükkel. A gyermekek úgy alakitsák életmódjukat - még ha az önmegtagadást is kíván - , hogy szüleik gondolataitól tartsák távol az aggodalmakat.  
  A gyermekeket arra kell nevelni, hogy szeressék és gyöngéden gondozzák apjukat és anyjukat.
-Gyermekek! Gondoskodjatok róluk ti magatok; mert egyetlen más kéz sem tudja oly elfogadhatóan, kedvesen megtenni azokat az apró figyelmességeket, melyeket tőletek kapnak.
  Ez a kötelességünk sohasem szűnik meg. Szeretetünk irántuk és az ő szeretetük irántunk nem mérhető évekkel vagy távolsággal; ezt a felelősségünkat sohasem mellőzhetjük.  A gyermekek gondosan emlékezzenek arra, hogy idős szüleiknek legjobb esetben is kevés örömük és vigaszuk van. Mi okozhat nagyobb szomorúságot nekik, mint az, ha gyermekeik elhanyagolják őket. Követhetnek-e el a gyermekek nagyobb bűnt annál, hogy megszomorítják idős, támasz nélküli apjukat vagy anyjukat?
  
- Miután a gyermekek elérték a felnőtt kort, azt gondolják, teljesítették szüleik iránti kötelességüket azzal, hogy egy hajlékról gondoskodtak róluk. Miközben ételt és védelmet adnak nekik, nem részesítik őket szeretetükben. Amidőn szüleik idős korukban vágyakoznak a szeretetre és a együttérzésre, a gyermekeik szívtelenül megfosztják őket ettől-
. Amíg a szülők élnek, a gyermekek öröme az legyen, hogy tiszteljék és becsüljék őket.
  Némely szülő maga felelős az iránta tanúsított tiszteletlenségért. - Amikor a szülő megengedi gyermekének, hogy gyermekkorában tiszteletlen legyen vele szemben, sőt ingerülten, durván feleljen neki, a későbbi években le kell aratnia a szörnyű termést. Ha a szülők nem kívánják meg gyermekeiktől az azonnali és tökéletes engedelmességet, akkor nem alapozzák meg kicsinyeikben az igaz jellemet. Előkészítik gyermekeiket arra, hogy ne tiszteljék őket, amikor már idősek lesznek és megszomorítják őket, miközben közelednek a sírhoz -  
  Ne állj bosszút igazságtalan szüleiden! - Valaki azt mondta édesanyjáról: "Mindig gyűlöltem anyámat, mert ő is gyűlölt engem  Ha a gyermekek úgy gondolják, szigorúan bántak velük gyermekkorukban, vajon ez segíti-e őket abban, hogy a bosszúállás és megtorlás lelkületét ápolják szüleikkel szemben, különösen, ha idősek és gyengék? Vajon a szülők nagy gyámoltalansága nem esedezik-e a gyermek szeretetéért?
  
  
  Légy türelmes gyengeségeik iránt! - Különösen félelmetes a gyermek gondolata, hogy gyűlölettel forduljon édesanyja felé, aki idős és gyenge lett, akinek szervezete annyira legyengült, ami a második gyermekkorra jellemző. Mennyire türelmesen és mily gyengéden kell hordozniuk a gyermekeknek az ilyen édesanyát!

  Gyermekek! Amikor szüleitek már gyengék és nem tudnak gondoskodni magukról, hadd találjanak megelégedést, békességet és szeretetet utolsó napjaikban! Úgy távozzanak, hogy tőletek csak a kedvesség, a szeretet, a könyörület és a megbocsátás szavait kapták! Ti is azt kívánjátok az Úrtól, hogy szeressen benneteket, könyörüljön rajtatok és megbocsásson nektek, és mindent megtegyen értetek betegágyatokon.
  - Állandóan sürgették az otthontalan idős testvéreink és testvérnőink ügyét. Mit tehetünk értük?: "Az idősek gondozására nem a legjobb megoldás az intézetek alapítása, hogy csoportosan együtt legyenek. Ne küldjétek el őket otthonról, hogy máshol kapjanak gondozást! Mindenhol a család tagjai gondoskodjanak saját rokonaikról!
  Kiváltság, mely megelégedést és örömöt hoz. - Az a gondolat, hogy a gyermekek szüleiket segitették, a megelégedés érzetével tölti el őket is egész életükön át, és különösen akkor hoz számukra örömöt, amikor nekik is szükségük lesz a megértésre és a szeretetre..
. De ha másként tennének akkor az önvád terhelné napjaikat #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése