Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. január 30., csütörtök

A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS

Családi életre nevelés 
A polgári demokráciára épülő társadalmunkban a család is átalakulóban van: régebbi jellemző sajátosságai számos vonatkozásban megváltoznak.
Megkövetelik, hogy a családok stabilitása tartós legyen, noha egyensúlya gyakorta változik, hiszen azt belső és külső körülmények egyaránt befolyásolják. Mivel a családi struktúra jellegét és légkörét döntően a szülők magatartása határozza meg, a gyermek nevelését még a biztos egzisztenciájú családban is közösen, az anyának és az apának kell megoldani. Emellett a családi életre nevelést, mint folyamatot, nem választhatjuk el a nevelés más területétől: az iskolától.
A gyermekek a családi munkamegosztásban növekvő erejüknek, ügyességüknek megfelelően az önkiszolgálás és a házi munka sok formájában vehetnek részt. Ennek kapcsán a gyermek megtanul másokért tenni, fejlődnek társas érzelmei, kitartása, kötelességérzete, s mindez kedvezően befolyásolja a tanuláshoz való viszonyát is.
 A házi munka megkedveltetése érdekében célszerű a feladatokat mindenkor a gyermek életkorához szabni.
A 4-5 éves gyermeknek már adható apró, állandó jellegű feladat. Fontos, hogy a szülő a házi munkát aprólékosan mutassa meg gyermekének, kísérje munkáját figyelemmel, s mindenkor értékelje azt. Mintegy 10 éves korig az a célravezető, ha maga a szülő is együtt tevékenykedik gyermekével.
Fontos az is, hogy a testvérek életkoruknak és képességeiknek megfelelően, arányos mértékben vegyék ki részüket a házi munkából. Legyen a szülő megértő a kisebb gyermekkel szemben. A serdülőkorú gyermek már nagyobb házi munkát is végezhet önállóan.
A családi életre nevelés célja, felkészíteni a felnövekvő generációt a boldog, kiegyensúlyozott életvitelre, a házastársi és a szülői tennivalókra. Ennek megvalósítása permanens, gyermekkortól a felnőtté válásig tart, és sajátságos feladat. Olyan ismeretek nyújtása a család és a társadalom viszonyáról, a polgári demokráciában élő család jellemzőiről, a családmodellről, melynek ismerete a mai fiatal számára elengedhetetlen ahhoz, hogy felnőtté válva rendezett és boldog családi szerkezetet tudjon létrehozni.
Ahhoz tehát, hogy ifjaink sikerrel tudjanak családot alapítani, ismerniük kell az önkéntes párválasztáson alapuló, demokratikus szellemű családmodellt. Olyat, amely nem spontán, hanem tudatos nevelésre épül. Tudatosítani kell velük, hogy az ő gyermekük egészséges testi és lelki fejlődéséhez is elengedhetetlen lesz majd mind az anya, mind az apa nevelő tevékenysége. (Ugyanis a társadalmat a gyermek számára a szülők képviselik.)
A családi életre való felkészítés fontos területe a nemi nevelés, melynek kapcsán a gyermekekben fokozatosan kialakul a helyes nemi tudat, megtanulják a nemük szerinti szerepüket, vagyis elsajátítják azokat a viselkedési formákat, melyeket a nemüknek megfelelően a morál és a társadalom elvár tőlük.
A nem szerinti viselkedés eltanulása kicsi korban még nem tudatos, többnyire nagyon egyszerű folyamat a szülő gyermek közötti kapcsolatban. Többnyire az iskola osztályfőnöki óráin hallanak a fiatalok a két nem kapcsolatáról, pl. a szerelemről, mint érzelmi viszonyról. A családi nevelésen túl itt hallhat a felnövekvő nemzedék arról is, hogy a szerelem olyan mély érzelmi kölcsönösségen alapuló kötődés a másik nemhez, melyet szeretet, teljes őszinteség, tisztelet, udvariasság és a leírhatatlan belső érzés, az egymás iránti nemi vonzalom jellemez.
A fiatal azonban nemcsak egy szereplője a családi nevelésnek, hiszen mint egyéniségnek, neki is vannak elképzelései, törekvései akár a környezetét, akár a partnerét illetően. Következésképpen a nemi magatartás sem korlátozódhat csupán szülő–gyermek, illetve tanár tanuló kapcsolatra. A gyermeknek döntően a családban kell elsajátítani azokat a biológiai, egészségügyi, morális és etikai ismereteket, amelyek elengedhetetlenek az optimális családi légkör megteremtéséhez. Mégiscsak a szülő áll legközelebb gyermekéhez, a majdani szülőhöz. Az édesanyának meg kell magyaráznia leányának, hogy csodálatosan szép biológiai rend a szaporodás a növényeknél s az embereknél egyaránt. Ezen az alapon korának megfelelő módon mindent el lehet mondani és magyarázni a gyermeknek, amit abban a korban tudnia kell.
Ha az ifjúságot korszerűen szeretnénk felkészíteni a családi életre  márpedig így kívánjuk , nevelő tevékenységünkből semmiképp sem hiányozhat a majdan születendő apróság felelőséggel járó gondozására és nevelésére vonatkozó tájékoztatás sem. Hassa át gyermekünket az anyaság felemelő érzésének az a tudata, hogy a gyermek az ún. áldott állapotot követően is áldás a családnak. Tudja meg, ha gyermeket vállalt, vállalnia kell (!) vele tisztességes felnevelését is, még akkor is, ha ennek bizony nem könnyű eleget tenni, különösen a mai világban.
A gyermek a családban olyan tükör, amelyben a szülők többé-kevésbé magukra ismernek, és benne látják további nemzedékük csíráját, a családfának egyik ágát, amelyből folyamatosan táplálkozva képződhetnek a fiatal és még zsengébb hajtások, az új és a még újabb generációk. Így bízvást állíthatjuk, nem lehet nemzetünk lélekszám szerinti gyarapodása megvalósíthatatlan elképzelés.

Femina-
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése