Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. január 19., vasárnap

MUTASSUNK PÉLDÁT A FIATALOKNAK !!

Mutassunk példát a fiataloknak 
Köztudott egy alapvető pedagógiai igazság: a nevelés egységes folyamat, akár intézményes (iskolai) keretek között, akár családban folyik.
Az ösztönös társadalmi hatások összességét értjük alatta, ennélfogva az emberformálás területei nincsenek, úgymond, beskatulyázva. Ebben nincsen semmi különös, mivel a fő cél mindkét helyen ugyanaz: aktív, közösségi életet élő, elhivatottság szerinti jól képzett, tisztelettudó, erkölcsös, hazáját szerető fiatalokat nevelni magunknak, a társadalomnak. Az iskolának, a családnak, a tömegszervezeteknek és a munkahelyeknek egyaránt megvannak az idevágó feladatai. Hogy a fiatalság az iskolai tanulmányok befejezése után egyenes életpályán maradhasson, minden szülőnek, felnőttnek van tennivalója, és nem is kevés. Az ifjúság a szülő által javasolt úton kortársa s cselekvő részese akar lenni a mindennapoknak. Ugyanakkor világnézetük alakulását az adott életmód, a köznapi élet számos igénye formálja, mint ahogy személyes indítékaikat, törekvéseiket és értékrendjüket a nacionalizmus, a kozmopolitizmus vagy a nihilizmus sugallata is befolyásolhatja.
Mindig akadnak olyan fiatalok, akik letérve a kijelölt útról, egyes felnőttek rossz példáját követve, a könnyű pénzszerzés, a léha élet vonzásába kerülnek, és nem tűznek maguk elé igazi célokat.
Hatásuk romboló a társaikra. Ezért az iskolának, az ifjúsági szervezetnek, a szülőknek, tehát mindenkinek arra kell törekednie, hogy az élet értelméről alkotott közfelfogás középpontjában ne az olcsó siker, ne az ügyeskedéssel és elvtelen alkalmazkodással való érvényesülés álljon. Látni kell, hogy a mai ifjúság a nagy megrázkódtatásoktól mentes időszakban nő fel. Nem tudja a felnőttek társadalmi jelenségeit a múlttal összevetni. Naponta élik át a fiatalok a szó és a tett eredményeit, ellentmondásaival együtt. Látnunk kell, hogy bár társadalmunk változásaival együtt az ifjúság arculata is változik, az előzőnek azonban sosem pontos tükörképe. Miért kell most ilyenekről beszélni? Nos, nem azért, mintha valami tragikus gondunk lenne e területen. Nem! Hanem azért, mert sok vonatkozásban már más a mai fiatalság.
Kik segíthetnének hát jobban az ifjúság magatartási formájának eligazodásában, mint a közöttük élő felnőttek.
 A példamutatás erejével. Mert, ugyebár, hiába mondunk mi, felnőttek, akármit, ha a fiatalok azt látják, hogy a példaképek, a mentorok nem éppen úgy élnek, mint ahogy azt mondják. Ezért jelenlegi feladatainkban fokozottabban követeljük meg a szavak és a tettek egységét, a mindennapi példaadást. Nem elég csupán beszélnünk az országépítés feladatairól, hanem be is kell mutatni a valós eredményeket  annak megvalósulási nehézségeivel együtt. Ebben viszont segíteni csak az tud, aki bízik az elkövetkező nemzedékben, aki nemcsak látja, hanem kritikailag is minősíteni képes az ifjúságot. A bizalom feltétele, hogy még jobban bevonjuk az ifjúságot a társadalmi feladatok megoldásába, mert társadalmi felelősségre csak valóságos társadalmi tevékenységben lehet nevelni. Legyenek az ifjak tisztában a bírálat és az önbírálat fogalmával és bátran alkalmazzák azokat hétköznapi tevékenységükben.
Törődjünk tehát többet és főleg másként a felnövekvő nemzedékkel. Úgy, hogy ne csupán helyettük, hanem velük együtt végezzük feladatainkat.
 Kezeljük őket úgy, mint a jövő felnőtteit. Ne kényeztetve, ne csupán a nekik legyen legalább jobb és több szándék mindenáron való megvalósításával. A bizalom, a megértés, a fegyelem légköre vegye őket körül, kapjanak értelmes feladatokat, kerüljenek felelősségteljes helyzetbe, s akkor valóban hathatósan tevékenykedhetnek polgári társadalmunkban, mindannyiunk boldogulására. Így láthatják és tudatosíthatják legjobban a társadalmi fejlődés lehetőségeit és akadályait, így alakulhat ki meggyőződéses világnézetük, válhat belőlük pl. kiváló tudós, politikus, közéleti ember, avagy technikusi szintű dolgozó.
Ahhoz, hogy szilárd jellemű utódot neveljen a szülő, példamutatásában mindig tükröződnie kell: mondjon igazat, tartsa meg ígéretét, és vállaljon felelősséget magatartásáért és másokért. Vannak viszont olyan szülők, akik szívesen megmutatják a követendő utat, de ők nem azon az úton járnak. Az ilyenekre mondják: Vizet prédikálnak, de bort isznak.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése