Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. január 18., szombat

MEGADHATÓ-E MINDIG MINDEN A GYERMEKNEK??

Megadható-e mindig minden a gyermeknek? 
Mindenkor magától értetődő vágy, ha azt szeretnék a szülők, hogy boldogabb gyermekkora legyen csemetéiknek, mint saját maguknak volt. Ennek kapcsán ötlik fel bennük, hogy valaha ők is vágyódtak egy-egy ajándékra, használati tárgyra, pl. olyanra, amely ma már szinte természetes realitás az ifjú nemzedéknél. Azonban annak idején az ilyen irányú kívánságok többsége a kispénzű családok nagy rétegében, sajnos, meddő maradt, mivel azt a szülők, bár nehezen, de elhessentették: „Gyermekem, jelenleg másra kell a pénz indokkal.
Hogy ne érezze a mi gyermekünk a hasztalan vágy kínjait, arra törekszünk, hogy anyagi lehetőségeink szerint megadjunk neki mindent, hadd járjon ízlése szerinti ruhában, legyen kerékpárja, magnója, walkmanja, mobilja stb., és jusson pénze saját kiadásaira, szórakozásra is. Ezt ma már annyira természetesnek veszi a gyermek, hogy sokukban szinte fel sem merül köszönetet, esetenként hálát nyilvánítani érte. Alig hatja meg a gyermeket ez a pozitív szülői magatartás, hiszen a régmúlt ismerete nélkül nem tudhat különbséget tenni az akkori és a mostani megélhetési viszonyok között: ő már a jelenlegi, felfogásában is más korba született bele.
A kevésbé módos szülők (ők vannak többségben) ahhoz, hogy kielégíthessék a családi elvárás szerinti igényeket, lótnak-futnak reggeltől estig, hogy legyen meg gyermeküknek is az, amit mások megkapnak, netán valamelyest több is. Eközben akaratlanul bekövetkezik valami: a (jobb) megélhetésért folyó hajszában nem marad elég idő a gyermek nevelésére. Mialatt valamennyi kívánsága teljesül a gyermeknek, az mégis egyre inkább magára marad. Így aztán nem képes kialakulni a szülő és gyermeke között szoros érzelmi kötődés, a sokszálú emberi kapcsolat. Nos, ilyenkor kaphatják majd a szülők a gyermeki szemrehányást: Ki kérte, hogy napestig dolgozzanak rám? Inkább ne vettek volna meg számomra mindent, csak lettek volna velem többet. A kettős igazságnak ez olyan klasszikus példája, amelyen talán érdemes elgondolkozni, mindkét részről
Nemritkán előforduló nevelési jelenség, amikor a szülők ajándékozástól, jutalmazástól várják a gyermekük tanulmányi eredményének javulását, magatartásbeli problémájának megváltozását. Szerintem egyáltalán nem biztos, hogy a gyermek mindenfélével való elhalmozása sokkal jobb belátásra bírná, szorgalmasabbá tenné őt a tanulásban és a viselkedésben. Annál is inkább, mert az ilyen ún. ösztönző jellegű szülői jutalmazást már nem annyira a szeretet, mint inkább a változtatási kényszer indukálja, melyet az illető gyermek is észrevesz.
Ahhoz, hogy ez a körülmény családi konfliktushoz ne vezessen, időben tudatosítani kell a gyermekkel azt, hogy a részére nyújtott (külön) kedvezményezés egyáltalán nem magától értetődő szülői járandóság, de nem is kegy. Annak reményében történik, hogy szülői ösztönzésre a gyermek méginkább megtegyen mindent, magaviseletének és tanulmányi előmenetelének javítása érdekében. Tudomására kell hozni a gyermeknek, hogy egyébként neki a jó magaviselet és a szorgalmas tanulás különös jutalmazás nélkül is ugyanúgy kötelesség, akárcsak a felnőttnél a becsületes munkavégzésre való törekvés  külön elismerés nélkül.
Nagyon vigyázzunk arra, hogy semmiképp se vigyük túlzásba gyermekünk kívánságának tárgyi kielégítését, mert a bőség zavarában könnyelműségre szoktathatjuk, öntelt, pazarló emberré nevelődhet, csökkent ambícióval megfeledkezvén arról, hogy az életben mindenért tenni, fizetni kell. Ezek a negatív jellembeli tulajdonságok, ha meggyökeresednek a gyermekben, teret adhatnak az amorális, a könnyelmű élethez. Az agyon-ajnározott gyermek vágyai túlzott kielégítésének következménye , a csömör.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése