Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. január 8., szerda

ELHUNYT PROF.DR. SERES-STURM LAJOS

Elhúnyt a kolléga,barát tanitómester,tudós a marosvásárhelyi orvosi egyetem egyik legkiemelkedőbb alkotó személyisége  Prof Dr.Szentpétery Zsigmond-Prof Dr. Maros Tibor akadémikus tanitványa és méltó utódja az anatómiai katedrán..Az egyetem rektora a következő szavakkal kezdte búcsúztató beszédét-eltávozott az az ember aki soha semmit sem hagyott  befejezetlenül és én még hozzáfűzném hogy mindezt lankadatlan hittel és az emberi küldetésének tisztes méltóságával.

A marosvásárhelyi-NÉPÚJSÁG-közleménye

Dr. Seres-Sturm Lajos

(1931-2013)
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának oktatói megrendüléssel értesültek dr. Seres-Sturm Lajos professzor úr haláláról.
Életpályája 1950-től szorosan összekötődött az egyetemmel, melynek 1950-től hallgatója, majd 1958-tól élete végéig oktatója volt. A hetvenes évektől meghatározó egyénisége volt az Anatómiai Tanszéknek, később pedig az egész egyetemnek. Az 1990-es változások után, immár professzorként, elévülhetetlen érdemeket szerzett egyetemünkön az oktatás újraszervezésében, valamint a Nagyszebeni Egyetem Orvosi Karának a megszervezésében, ezzel is öregbítve egyetemünk hírnevét. Rektor-helyettesként hozzájárult a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés megszilárdításához. 
Több mint 400 szakközlemény szerzője és társszerzője, amelyeket hazai és külföldi tudományos folyóiratokban és kongresszusokon ismertetett. A Romániai Anatómusok Társaságának alapító tagja és alelnöke, a Nemzetközi Anatómiai Társaságok Szövetségének a szervezőbizottsági tagja volt. 1996-tól a Román Orvosi Akadémia rendes tagjának választotta, 2000-től a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja volt. Munkásságának elismeréseképpen számos kitüntetésben részesült, a Román Akadémia 1974-ben Marinescu-díjjal tüntette ki, 1999-ben a Nagyszebeni Egyetem díszdoktorává fogadta.
Seres professzor halálával pótolhatatlan hiány érte oktatói közösségünket. Emlékét örökké megőrizzük.
A MOGYE  magyar tagozatának vezetősége
Kisérjen az utólsó utadon az Úr kegyelme és szeretete alkotó életed mindennemü tettedért
Kollégád és barátod
Dr.Bauer Béla
Szatmárnémeti

Seres-Sturm Lajos

Ez a lap egy ellenőrzött változatarészletek megjelenítése/elrejtése

 [bevezető szerkesztése]

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Seres-Sturm Lajos (Brád, 1931. augusztus 21. – [[Debrecen]], [[2013]]. [[december 14]].) erdélyi magyar orvosi szakíró, Seres-Sturm Magda férje.

Tartalomjegyzék

  [elrejtés
·                                 1 Életútja, munkássága
·                                 2 Szakkönyvei
·                                 3 Egyetemi jegyzetei
·                                 4 Egyetemi tankönyvei
·                                 5 Jegyzetek
·                                 6 Források

Életútja, munkássága[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban (1950), egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi OGYI-n végezte (1956). Egy évet a brádi tbc-szanatórium tüdősebészeti osztályán dolgozott; 1958-ban kinevezték tanársegédnek a marosvásárhelyi OGYI anatómia és fejlődéstani tanszékére. 1965-től adjunktus, az orvostudományok doktora (1967), előadótanár (1972), majd professzor (1990-től), 1989–2001 között tanszékvezető, nyugdíjasként 2007-ig konzultáns professzor. Közben 1967-ben elnyerte az orvostudomány doktora címet, 1990-től doktorátusvezető, 1995–2000 között prorektor. Párhuzamosan 1959-től a marosvásárhelyi Ortopédiai Klinikán szakorvos (1963), majd főorvos (1973–2006). 1992-ben megszervezte a nagyszebeni Állami Egyetem Orvosi Karának anatómia és fejlődéstani tanszékét, amelynek 1998-ig tanszékvezető professzora volt. Közben 1996-ban vendégprofesszor Costa Ricában, 1998-ban Brazíliában.
Főbb kutatási területei: a máj hipoxiás ártalmai, a máj regenerációja, a kísérletes cirrhosis reverzibilitása, csontbiológiai alapkutatások (csont­hegképződés, csontátültetés és integráció), valamint klinikai anatómiai és ortopédiai kérdések (csípő endoprotetika, osteoporózis), az anatómia oktatásának időszerű kérdései. Több mint 400 szakközlemény szerzője és társszerzője. Tudományos eredményeit hazai (Orvosi Szemle, Morfologia, Chirurgia, Rev. Rom. Citol. Embriol.) és külföldi szakla­pokban (Naturwissenschaften, Kísérletes Orvostudomány, Acta Mor­phologica, Epatologia, Experim. Pathol., Acta Anat., Anat. Anzeig, Quarter, Anat. Pract.) közölte, ezenkívül számos hazai és nemzetközi kongresszuson ismertette (Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország, Csehszlovákia,Belgium, Svájc, Portugália, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Brazília, Kína, Dél-Afrika).
A Romániai Anatómusok Társaságának alapító tagja és alelnöke, több európai és amerikai nemzetközi anatómiai társaságnak és oktatási bizottságnak, az MTA külső köztestületének tagja (2000), a Nemzetközi Anatómiai Társaságok Federációjának szervezőbizottsági tagja (1979–96), a Nagyszebeni Egyetem díszdoktora (1999).
·                    Regenerarea ficatu­lui (Maros Tiborral, Bukarest, 1969. A Román Akadémia Marinescu-díjával 1974-ben kitüntetett mű);
·                    Anatomie şi fiziologie farmaceutică (Seres-Sturm Magdával, Marosvásárhely, 1990);
·                    Neuro­anatomie (Bukarest, 1993 és 1995; újrakiadás Seres-Sturm Magdával, Pávai Zoltánnal és Dénes Loránddal, Bukarest, 2006; románul is);
·                    Anatomie cervico-oro-facială (Virgil Nicoles­cuval és Matusz Péterrel, Temesvár, 1995);
·                    Osteo-artro-miologie (társszerzőkkel, Temesvár, 1995);
·                    Angiologie şi neuro­logie (társszerzőkkel, Temesvár, 1995);
·                    M. Vidic: Anatomia omului. Atlas fotografic. Traducere, termino­logie (társfordító B. Solomon, Bukarest, 2001);
·                    A törzs anatómáţja (társszerzők Pávai Zoltán és Seres-Sturm Magda, Bukarest, 2004);
·                    A fej és a nyak anatómiája (társszerzők Remus Şipoş és Dénes Loránd, Bukarest, 2005);
·                    A végtagok anatómiája (társszerzők Pávai Zoltán, Seres-Sturm Magda és Dénes Loránd, Bukarest, 2005);
·                    Általános embriológia (társszerzők Seres-Sturm Magda és Gogolák H. Edit, uo. 2005; románul Bukarest);
·                    Részletes embriológia. Organo­genézis (társszerzők Gogolák H. Edit és Pávai Zoltán, Bukarest, 2006. 3. jav. kiad.);
·                    Neuroanatómia (társszerzők Seres-Sturm Magda, Pávai Zoltán és Dénes Loránd, Bukarest, 2006; románul is).

Egyetemi jegyzetei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

·                    Az emberi test leíró és tájanatómiája (I–V. Maros Tiborral és Lázár Lászlóval, Marosvásárhely, 1969–84);
·                    A végtagok anatómiája (uo. 1974);
·                    Gyakorlati anatómia (Maros Tiborral, uo. 1987);
·                    Az idegrendszer anatómiája (uo. 1993);
·                    Általános és részletes embriológia (Gogolák Edittel, uo. 1995);
·                    Anatómia és élettan (Rácz Lajossal és Seres-Sturm Magdával, uo. 1995).[1]

Egyetemi tankönyvei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

·                    A végtagok anatómiája (Marosvásárhely, 1995–2007);
·                    A törzs anatómiája (Marosvásárhely, 1996–2007);
·                    A fej és a nyak anatómiája (Marosvásárhely, 2000–2007);
·                    Általános és részletes embriológia. I–II. (Marosvásárhely, 1995–2007);
·                    Neuroanatómia (Marosvásárhely, 1997–2007).[2]#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése