Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. január 16., csütörtök

SZEGÉNY GYERMEK,GAZDAG GYERMEK

Szegény gyermek, gazdag gyermek 
A szegény ember akkor érzi leginkább szegénységét, ha élettársa keresetével sem tudja kielégíteni gyermekeinek létszükségletét. Mert, hogy önmagunk lemondunk apró örömökről, melyeket az élet nyújt, még nem nagy dolog, nem áldozat, de bizony, ha hitvesünknek is le kell mondania azokról, sőt, ha gyermekeinknek sem nyújthatjuk azt, amit szeretnénk, az bizony már elszomorító helyzet.
A jó, a megértő nőtárs nemcsak hogy nem érezteti párjával, amikor egyik-másik szükségletéről le kell mondania, hanem még azzal is vigasztalja őt, hogy éppen arra, ami valamikor kívánságként szóban forgott, szüksége már nincsen, mi több, meg sem venné, még ha több pénzük volna is. A megértő férj persze nem hiszi ezt, tudja ő nagyon jól mire lehet s mire nincsen szüksége feleségének, sőt azt is látja, mit nyújtanak a nálánál módosabb emberek a hitvesüknek.
Másként áll a helyzet gyermekeinknél, főleg a kicsi gyermeknél, mivel ő még semmit sem tud a szegénység és a gazdagság közötti különbségről. Ő még a szerény, olcsó játékoknak és ajándékoknak is éppen úgy örül, akár a legdrágábbaknak. Ha a játék számára érdekes, örömét találja benne – önfeledten elszórakozik vele.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy csak olcsó dolgokat adjunk a gyermek kezébe. Mindenki az anyagi helyzete, a gyermek érettsége és érdeklődése szerint válassza meg a gyermek szórakoztatására szánt tárgyat, játékot. Az élet legszebb örömeihez, a gyermeki örömhöz nem szükségesek drága holmik, olykor elég lehet a víg kedély is.
Pedig hányszor látható, hogy a szülők szeretetből ugyan, de mindenesetre nem kellően átgondolt számítással túlköltekeznek, mint ahogy azt anyagi helyzetük megengedi. Különösen a ruházatra adnak ki sokat, már csak azért is, hadd lássák mások is, hogy az ő gyermekük mily aranyos a drága cuccban. Ám a gyakorlat aztán megbosszulhatja magát: ezáltal a gyermekünket saját magunk tesszük túlzottan igényessé.
A jó nevelés alapvető kitételéhez tartozik, hogy a gyermekek igényeit összhangba kell hozni a szülők gazdasági helyzetével, nehogy az igények túlszárnyalják a család szociális lehetőségeit. Ilyen alapon gyermekünkből aligha lehet túlzottan követelőző, és csalódást sem okozhatunk neki szerényebb viszonyok között. Azért, hogy nem vásárolunk gyermekeinknek drága, extra holmikat, igazából sose sajnáljuk őket. Tudatosítsuk bennük, hogy egyszerű életvitel mellett is jobb dolguk van azokhoz a nagyon szegény gyermekekhez képest, akik otthon nap mint nap csak szűkölködést látnak. (Sajnos, a szegény szülők gyermekére nem jellemző a víg kedély, mivel gyakran ellene hat a szülők napi gondja  a vegetáló élet szürkesége.
Ahogy a gyermek értelme fejlődik és bekerül az iskola közösségébe, kitárul előtte az iskolai élet, bővül mikro- és makrokörnyezetének ismerete.
 Mindinkább észreveszi azt a külsőségbeli különbséget, amely a szegény sorból származó és a gazdag család gyermeke között van. Ekkor a szegény gyermek még naivul, csupán igazságtalannak ítéli meg ezt a helyzetet, majd kezd irigykedni, és hogy belső lázongásának eleget tegyen, elszigetelődik módosabb társaitól. Kisebbségi érzés vesz erőt rajta, s gátlásossá vagy éppen ellenkezőleg, agresszívvé válhat.
Miután mi, felnőttek, ezekkel úgy általában tisztában vagyunk, hangsúlyozzuk: sem az iskolai, sem az otthoni nevelés során ne adjunk teret annak, hogy a külsőségbeli különbség kiéleződjön a szegény és a gazdag ember gyermeke között.
 Feltétlenül hassunk oda, hogy jómódú gyermekünk kedvezőbb szociális helyzete ne idézzen elő konfliktust a társak között, minél kevésbé érezze akár az egyik, akár a másik gyermek az anyagi létből adódó különbséget.
Az olyan türelmes és szeretetteljes nevelés, amelynek végeredménye a szerénység, az erkölcsös élet, a tudás halmozása és az egymás iránti őszinte tisztelet, sok későbbi keserű tapasztalattól óvhatja meg gyermekeinket.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése