Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. december 20., kedd

BŐVEBBEN A GYERMEK BÁNTALMAZÁSÁRÓL

Bővebben a gyermekbántalmazásról

A gyermekbántalmazás esetei, az elkövetők típusai, terápia, statisztika.
Fontos a prevenció, a megelőzés, és figyeljünk gyermekeinkre, hogy ne essenek áldozatául ezen veszélyeknek.

)Minden nap 8 gyermeket bántalmaznak. Havonta 2 gyermeket vernek agyon.

Az UNICEF a gyermekbántalmazások gyakoriságát és súlyosságát tekintve a világ legveszélyesebb helyei között tartja számon hazánkat. A 0-14 éves gyerekek 5, 7%-a volt súlyosan veszélyeztetett, elhanyagolt, bántalmazott.
Professzor Roy Meadow gyermekgyógyász, gyermek-mentálhigiénikus szerint a gyermekek elleni erőszak a következőképpen definiálható:”A gyermeken akkor követnek el erőszakot, ha az adott időpontban, az adott kultúra számára elfogadhatatlan a gyermekekkel való bánásmód. ”

A bántalmazások több fajtáját is megkülönböztetjük:létezik lelki-, fizikai és szexuális bántalmazás is, sajnálatos módon.
Általában a bántalmazás komplex, ha szexuális akkor lelki és fizikai erőszak áldozata is

A gyermekbántalmazás különleges esetei:
-méhmagzatot károsító:dohány, alkohol
-alkohol, drogok
-gyermek bántalmaz gyermeket
Családon kívüli erőszak:
-érzelmi bántalmazás
-fizikai bántalmazás
-szexuális bántalmazás
.

Az erőszakot elkövetők 2 típusa:

1. Az aktív elkövető:aki bántja a gyermeket és sérülést okoz.
2. A passzív elkövető:Aki nem védi meg gyermekét az őt ütlegelő, szexuálisan zaklató személytől, de ide sorolható az elhanyagolás kategóriája is.


A gyermekek a rossz bánásmód legváltozatosabb formáinak voltak a történelem folyamán kitéve, de a társadalom évszázadokon át megbocsátotta a gyermekgyilkosságokat, a fizikai és szexuális bántalmazást.

Az örökségről van szó, amely szerint például a gyermek a szülő tulajdonát képezi, s ez bármire feljogosíthatja őt. ”

A gyermeknek kötelessége engedelmeskedni”mondják ezerszer is, és „ha nem ért a szóból, majd ért a verésből”.

A pszichohistóriai kutatások és a gyermekkor-történetei adhatnak választ arra, hogy vajon mi lehet az oka annak az elképesztő kegyetlenségnek, amely évente több ezer gyermeket foszt meg életétől, tesz nyomorékká vagy pszichiátriai beteggé a világon. Sokszor olvashatunk újszülöttek megöléséről, akik sokszor a kukába tesznek.

A nem kívánt gyermek a bűnt (=káros=szemét) szimbolizálja, aminek könnyebb az eltávolítása, mint felnevelése.
Felmérések szerint a 8 osztálynál kevesebbet végzettek 90%-a, az egyetemet végzettek 67%-a tartja a pofozást szülői jognak.Még a vallásos szülők szerint is a verés eszköz a gyermek engedelmességre nevelésében.

A szülő gyermekeiben saját gyermekkora felnőtt figuráit látja, így a gyermekek feladata a szülők igényeinek kielégítése, eltekintve a gyermek saját életétől, igényeitől, ami nyilvánvalóan óriási terhet ró a gyermekre, hiszen olyan érzelmi biztonságot kellett nyújtaniuk szüleik számára, melyet nekik kellett volna megkapniuk.

Sokszor rossz iskolai teljesítményük miatt büntetik meg gyermekeiket szüleik. Meg sem fordul a szülők fejében , hogy ennek a hátterében a család, a környezet áll és gyermekük a kudarc felé tart.
„Ha a teljesítmény meghatározott normahatár alatt marad, ebben az esetben kudarcról beszélünk.

A kudarcot vallott gyermeket igen gyakran büntetik meg. A kudarc szenvedést okoz, fennáll a veszély, hogy a gyermek nehezen nevelhetővé válik. A nevelési nehézségek nem egy rossszul sikerült gyermek tulajdonságai, inkább egy rosszul sikerült szociális kapcsolat.

A New Yorki Child Abuse Prevention Services adatai:szerint-
-évente több mint 3, 1 millió a bántalmazott gyermekek száma
-évente 90 ezer gyermeket ér szexuális bántalmazás
-évente 2 ezer bántalmazott gyermek hal meg
-18 éves korig a lányok negyede, a fiúk hetede válik szexuális bántalmazás áldozatává
-az elítélt gyilkosok 33%-a a bántalmazott gyermek volt
-az összes elítélt 97%-ának előtörténetében szerepel a kegyetlen fizikai bántalmazás
-a prostituáltak 80%-a, a nő drogosok 50%-a gyermekkorában szexuálisan bántalmazott volt.
.

Az országban elkövetett összes emberölés 2/3-a családon belüli erőszak eredménye. Minden negyedik családban a férj rendszeresen veri az asszonyt, és többnyire a gyerekeket is. Becslések szerint 110-120 ezer gyerek él az országban, akit szülei rendszeresen vernek, vagy szexuálisan zaklatnak.

A felnőttkori mentális betegségek nagy része visszavezethető a gyermekkori bántalmazásokra.
A gyerekkori túlzott fegyelem a későbbiekben súlyos problémákhoz vezethet.

A fegyelem stresszt okoz, ezért a fegyelem rossz.

A stressz mentális rendellenességekhez vezet, ezért a stressz rossz.

A fegyelmezés korlátozza a gyermekeknek az autonómiához (önrendelkezéshez) való jogát.

Hasonlóan rossz következményekkel járhat a hirtelen erőszakoskodás, mely ma mértéktelen büntetés nem várt formájában sújt le a gyermekekkre. Ezek félelmet, bizalmatlanságot és menekülési vágyat keltenek. Mindkét esetben könnyen keletkezhetnek maradandó gátlások, amelyek a mozgás elfogódottságán és téves pszichikai mgatartásokban.


A bántalmazásra főképp az agresszív személyiség, és az alkohol ad alapot az esetek többségében.
-A bántalmazott gyermek megjelölés szélesebb értelemben nem csak a tettleges bántalmazást jelent, hanem a magatehetetlen csecsemő, kisgyermek gondozásának, felügyeletének elhanyagolását, és olyan magatartást , ami a gyermek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyezteti. ”
A bántalmazott gyermek fogalmának értelmezése nem egységes. Különbséget tesz bántalmazás és halált okozó bántalmazás között. A bántalmazás általában ismétlődő cselekvés, míg a halált okozás egyszeri erőszak következménye.

A halálhoz vezető bántalmazás több csoportba osztható:
1. Az élet első órájában az anya pszichotikus állapotban megöli újszülöttjét, vagy nem részesíti megfelelő ellátásban.
2. A 12 hónaposnál fiatalabb gyermekét nem gondozza, nem táplálja, egészségügyi segítséget nem nyújt.
3. Gyilkosság könyörületből (euthanasia) . A szülő azért öli meg gyermekét, mert az valamilyen okból (fejlődési rendellenesség stb. ) szenved.
4. Nem szándékosan következik be a halál, csak mint a bántalmazás végső következménye.
5. Az ellátás hiánya, éhezés vezet halálhoz.
6. A gyermek szándékos megölése, amit a tettes öngyilkossága követ.
7. A gyermek megölése szexuális insultus kapcsán.

.
Gyermekvédelem alatt értjük a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi, anyagi érdekeit előmozdító szociális, jogi, egészségügyi és pedagógiai tevékenységek és intézkedések összességét.
A római jog két és félezer éve foglalkozik a gyermekvédelemmel. Megemlíthetjük Hamurabi kőbevésett törvényeit i. e. a 18. századból, vagy Mózes törvényeit.

A gyermekek fizikai bántalmazásáról először a 40-es években jelent meg néhány publikáció, melyekben a kórházi kezelés során vált nyilvánvalóvá a bántalmazás.

Számos közbülső faktor kap helyet a bántalmazás különböző formáiban:

1. A gyermek életkora a bántalmazás idején.
2A bántalmazó személlyel való kapcsolat.
3. A fenyegetés szintje/súlyossága.
4. A gyermek családjának emocionális klímája, intergenerációs bántalmazás.
5. A gyermek mentális és emocionális egészsége.
6. A gyermek bűnössége-érzése.
7. Az áldozat neme.
A nem bántalmazó szülők gyógyító funkciója tengelyszerepet tölt be. Ha a gyermek megéli, hogy a szülő hisz neki és nem vádolja, ez egyértelműen , bátorító hatású.

Diagnózis megállapítása:

Gyermekek súlyos fizikai bántalmazásának felismerése, a diagnózis felállítása elsősorban orvosi feladat.

Az alapellátásban dolgozó orvosok, családorvosok, kórházak ambulanciái találkozhatnak bántalmazott gyermekekkel, ha az iskolai bántalmazás esetén-a szülő elviszi gyermekét orvoshoz. . A jelentkezést követő eljárás vélt vagy valós következményeit azonban sokan nem vállalják, félelemből vagy egyszerűen csak kényelemből, ehelyett igyekszenek elbagetellizálni a megtörtént bántalmazást. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek kevéssé figyelnek a bántalmazott fizikális és viselkedéses jegyeire, még kevésbé a következményekre, így csak az esetek töredékét ismerik fel.

A bántalmazástípusok megoszlása
:
Elhanyagolás:48, 0%
Fizikai bántalmazás:25, 0%
Érzelmi bántalmazás:20, 0%
Szexuális bántalmazás:5, 0%

Egyéb veszélyeztetés (koldulás, lopás, prostitúcióra/munkára kényszerítés) :2, 0%
Az elhanyagolás, mulasztás esetei legtöbbször a gondozás, gondoskodás elhanyagolását jelentik, elsősorban szülői fásultság, érdektelenség, csökkent értelmi képesség, zaklatott életvitel vagy alkoholizmus miatt.
A bántalmazások felismerését nehezítő tényezők az alábbiak:
- bántalmazással kapcsolatos információk hiánya-saját felfogásuk a gyermek-
nevelésről
-szakemberek közötti együttműködés hiánya
-a fizikai eljárástól, pereskedéstől való félelem
-a bántalamzott gyermekkel való foglalkozás nagy érzelmi bevonódást és sok időt
igényel

-bizalmatlanság a gyermekvédelmi hatóságok, intézmények munkájával szemben,
kételkedés azok hatékonyságában
.

Ha a felismerés megtörtént, gyámügyi, jogi, szociális, rendőrségi védelmet kell kérni.

Szoros együttműködés szükséges a rendőri, gyámügyi, igazságügyi, egészségügyi, oktatási, szociális szervek és családsegítő szolgálatok között
A terápia alapelvei:
A gyermekbántalmazás esetén alkalmazott kezelés komplex feladat, amelynek célja az alábbiak
:
1. Segítse a gyermeket az elszenvedett bántalmazás következményeinek feldolgozását-
2. Védje meg a gyermeket a további bántalmazástól.
3. Erősítse a családot, illetve segítse a szülőket nevelési módszereik fejlesztésében.
Mindenekelőtt segíteni kell a gyermek felépülését, további fejlődését. Esélyt kell adni a hasonló körülményeket megtapasztalt gyermekeknek, fiataloknak. Megfelelő segítséggel elfelejthetőek a gyerekkori rossz tapasztalatok, és kezdetét veszi egy új, immár szabad, és gondtalan élet.http://www.testunklelkunk.hu

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése