Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. december 11., vasárnap

ISKOLAÉRETT A GYERMEKEM

Iskolaérett-e a gyermekem?

Az iskolaválasztás és az iskolakezdés minden család életében fontos döntés.

Sok szülő bizonytalan abban, hogy tanköteles gyermekét iskolába adja-e, vagy még egy évre visszatartsa az óvodában. Meg tud-e birkózni az iskolai nehézségekkel, jól érzi-e magát, tud-e figyelni a tanítóra, nyugodtan tud-e ülni 45 percig?

Nagyon fontos szerepük van az első iskolai éveknek, hiszen az ekkor tapasztalt sikerek vagy kudarcok jelentősen meghatározzák a gyermek későbbi sorsát, mert itt szerzi meg azokat a szellemi eszközöket, értékeket, melyek segítségével előre juthat az életben, vagy itt érhetik olyan csalódások, kudarcok, amelyek önbizalmát és eredményességét mélyen lecsökkentik.

Az iskolaérettség kritériumainak megállapítása még ma is fontos problémája a pszichológiának. Mindenképpen tudományos alapokon kell megoldani a kérdést.

Az iskolaérettség legfontosabb szempontjai:

1. A gyermeknek először is testileg kell alkalmasnak lennie az iskolai életre. El kell érni az első megnyúlás fázisát, be kell fejeződnie az első alakváltozásnak, a testarányok fejlettebbek, a testalkat minőségileg változik.

2. Értelmi fejlettségében képes legyen a szándékos és tartós figyelemre. Legalább 15 percig képes legyen figyelmét ráirányítani az iskolai foglalkozásra. Emlékeznie kell a közvetlen vagy korábbi benyomások képeire, a szavak nyomán el kell képzelnie a képszerű tanítási anyagot, elemi fogalmakkal kell rendelkeznie, hogy ítéletet, következtetést tudjon megfogalmazni. Bizonyos fokú készségekkel kell rendelkeznie, mint amilyen a rajz- és íráskészség, valamint a beszédkészség.

3. Az iskolaérettség erkölcsi-érzelmi kritériumai: feladattudat, kötelességérzet, szabálytudat, akarat, önfegyelem, és a mozgásszükséglet fékezése.

4. Az érzelmi jelenségek terén kritérium a közösségi életbe való beilleszkedési alkalmasság. Legyen tekintettel másokra, tudjon alakalmazkodni, érezze jól magát a gyerektársak között, lelje örömét az iskolai életben.

Az iskolaérettség egyik jele, hogy 6. életév körül vágyik a gyermek iskolába, érdeklődik az iskolai tevékenység iránt, becsvágya támad, hogy iskolás legyen. Ezek a jelek árulják el a gyermek beilleszkedési törekvését, hajlamát az iskolai munkára. Ha ez a személyiség kifejlődik, sok mindent pótolhat az iskolaérettség kritériumai közül.

Az iskolaérettséget nem elegendő csak egy irányból megközelíteni. A feladatot csak komplex vizsgálat alapján lehet megoldani, melynek része a gyermek anamnézise, szociális helyzetének ismerete, testi állapotának és pszichikus folyamatainak vizsgálata.

Kedves Szülők!

Először is fontos, hogy az óvodapedagógusok hogyan látják a gyermek fejlődését, ezért érdemes meghallgatni, kikérni a véleményüket. Egy kis segítség az iskolaérettség otthoni vizsgálatához szülőknek:

www.szigetigabo.freeweb.hu/iskolaerettseg.html

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése