Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. december 9., péntek

AZ IGAZI CSALÁDI OTTHON

Az igazi családi otthon

Ismérveit nem lehet pusztán racionálisan megfogalmazott tételekben felsorolni.

Az otthon érzelmi értékeit és gyakorlati útravalóit a maguk valószerűségében csak nagy költők és írók tudják ábrázolni.

Az alábbiakban kizárólag azokat a leglényegesebb és általánosítható funkcióit igyekszünk megragadni, amelyeket pszichológiai terminológia segítségével meg tudunk határozni.

-Az „otthon" olyan tér, ahol egymással intim személyes kapcsolatban lévő emberek „kiscsoportban" élnek együtt.

-Az együttélők - az elkerülhetetlen súrlódások és nézeteltérések ellenére - határozottan érzik, hogy egymáshoz tartoznak (nem magányosak), egymást védik mindenveszély ellen, az otthonban valamiféle biztonságot élveznek.

-Az „otthon"-ban az életmód a családtagok individuális bioritmusához igazodik

-Mindenki megközelítően annyit alszik, eszik, mozog, pihen és tevékenykedik, amennyi fiziológiás szükségletei kielégítéséhez kell. (Természetesen az egészségügyi átlagos normákat és atársadalmi kereteket figyelembe véve.)

-Az együttélés szokásrendszere kényszer nélkül kialakul.

-Az „otthon"-ban tehát az egyéni életmód bizonyos fokú kötetlensége, szabadsága,illetve a„csoportnormákhoz" valóönkéntes alkalmazkodás

elve érvényesül.

-A jó családi közösség elfogadja az egyén pszichoszociális szükségleteit is.

-Az „otthon" lehetővéteszi, hogy a családtagok követhessék érdeklődésüket, hajlamaikat,a munkában, a tanulásban, a szórakozásban, az emberi kapcsolatokban.

-A felnőttek segítik egymást és a gyereket a külvilág feléágazó kapcsolatrendszer megteremtésében. A család közvetítő az egyén és a társadalom között

.Az „otthon"-ban tanulja meg a gyermek, észrevétlenül és fokozatosan, a világ tárgyi és személyi relációiban való tájékozódást, azáltal, hogy - amint már érintettük –

- Az azonosulási folyamat során kialakulnak alapvető érzelmi viszonyulásai, értelmi készségei, erkölcsi normái, emberi mintaképei és a serdülőkorban életcéljainak, eszményeinek, világnézetének kezdeti irányvonalai..

SZELEKTIV-KISMAMA-INFO-

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése