Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. december 8., csütörtök

A GYERMEKKORI MOZGÁSFEJLŐDÉS JELLEMZŐI

A gyermekkori mozgásfejlődés jellemzői

Az ideg-izom együttműködés már az újszülötteknél gyorsan fejlődik, és ezért hamar lehet észlelni változást a mozgásteljesítményben.

Az első két évben négy kiemelkedő szakasz különíthető el.

1-A negyedik hónap után az újszülött önkéntelen ritmikus mozgásai eltűnnek.

2-Egyéves kora előtt kifejlődnek a gerincvelő felső szakaszán a szándékos, akarattól függő mozgások, viszonylag csökken az aktivitás a csípőben és az alsó végtagokban.

3-Egyéves kor után nő a gerinc alsó szakaszához tartozó régió aktivitása, majd elkezdődik az asszociációs folyamatok gyors fejlődése.

4-Ezzel az egyszerű és közvetett társítások, a kondicionális, a szimbólumokkal asszociálás - beleértve a nyelvet is - válik lehetővé (a korai úszásoktatás feltételei).

Kimutatták, hogy ha a gyermekek számára 7-15 hónapos korban korlátozottak a mozgáslehetőségek, akkor az fejlődésben elmarad. Az első két év súlyos betegségeinek káros hatása lehet még a személyiség alakulására is.

A gyermek mozgásfejlettsége másfél éves kortól lehetővé teszi az önálló cselekvést. Növekedésének üteme fokozatosan csökken, ezzel szemben egyre többféle mozgást tud végrehajtani.

Az 5 és 7 évesek csoportjának mozgásfejlettsége kielégítő. A fiúk ugrásban és dobásban, a lányok szökdelésben, szkippelésben, galoppfutásban tűntek ki.

5 éves kor után már alig alakulnak ki új, alapvető mozgásformák, viszont a meglevők csiszolódnak. A későbbi fejlődés üteme attól függ, hogyan foglalkoztatták a gyermeket az első évtizedben.

A magasság, a testsúly és a mozgásteljesítmény összefüggése a gyermekkorban kifejezett. Az azonos korosztályúaknál a testsúly jobban utal a mozgásteljesítményre, mint a magasság. Az erő szorosan összefügg a magassággal, alkattal, de a környezeti hatásokra jobban változik, mint a magasság. Ezzel kapcsolatban a nemi különbség is jelentős. Egyes kutatók összegezték a kéz szorítóerejét vizsgáló eljárások eredményeit. Megállapították, hogy a fiúk ereje 18 éves korig folyamatosan növekszik, a lányoknál viszont 14 éves kortól megtorpanás tapasztalható.

.

.

A nemi érés időszakában az erőnövekedés ugrásszerű fejlődése összefügg az izomösszehúzódás gyorsaságának növekedésével, az izomnak azzal a sajátosságával, hogy alkalmas huzamos statikus jellegű megfeszítésre. 11-12 éves korban valószínűleg még éretlen a vázizomzat a maximális, akaratlagos összehúzódásra, tehát az intenzív erőfejlesztésre.

A nemi érés megindulásával a vázizomzat erőteljes formálódása azt mutatja, hogy 14-15 éves korban már megvannak a feltételek az izomerő hatásos fejlesztésére.

A koordináció terén 12-13 éves kortól megnyilvánulnak a nemi különbségek. Az ügyességi próbákon a lányok 14 éves kortól már alig, a fiúk még fejlődnek. Ez is az első 8-10 év jelentőségére utal a koordináció fejlesztésének fontosságában.

A lányok teljesítménye kisiskolás korban emelkedik, a maximumot futásban, ugrásban 18 éves korban érik el..

Fejlődés érés kora:

- Csecsemőkor (1nap – 1 év)

- Korai gyermekkor (1 – 3 év)

- Első gyermekkor (4 – 7 év)

- Második gyermekkor (8-11/12 év)

- Serdülő kor (12/13 – 15/16 év)

- Ifjúkor (16/17 – 20/21 év)

A születéstől , sőt már a magzati kortól kezdve a gyermek igen sok mozgást gyakorol , amíg eljut az összerendezett , koordinált mozgásokig .

Bizonyos reflexek , melyek az első félévre jellemzőek , fokozatosan gátlás alá kerülnek .

(Ha tartósan fennmaradnak , később is kiváltódhatnak , és ennek eredményeképpen felesleges és kóros együttmozgások történnek. Az együttmozgások miatt nem tudja a gyermek az egyes izmait , izomcsoportjait kontrollálni , ami a mozgáskoordináció alapfeltétele.)

- Pislogási reflex: megvédi a szemet a túl erős fénytől és a károsító idegen testektől. A szem gyors becsukása inger hatására.

- Szopó- és nyelőreflex: a táplálkozáshoz szükséges. Szopni kezd, ha valamit a szájába tesznek.

- Keresőreflex: a fejét fordítja és a száját nyitja, ha az arcát megérintik, mert keresi a mellbimbót. 3-6 hónapos kortól már nem váltható ki.

- Fogóreflex: amikor hozzáér valami a tenyeréhez, összezárja ujjait. 3-4 hónapos korban tűnik el.

- Moro-reflex: ha tartás közben hirtelen lejjebb engedik az újszülöttet, mintha leejtenék, vagy pedig erős hangot hall, akkor karjait először széttárja, majd hirtelen összezárja, mintha át akarna karolni valamit. Ez hasonló ahhoz, ahogy a majomkölyök belecsimpaszkodik anyjába veszély esetén. 6-7 hónapos korban tűnik el.

- Mászóreflex: ha hasra fektetik az újszülöttet, és talpát megtámasztják, akkor mászó mozdulatokat végez. 3-4 hónapos kor után szűnik meg.

- Babinski-reflex: ha a talpát végigsimítjuk, akkor a lábujjak szétnyílnak, majd begörbülnek. 8-12 hónapos korban eltűnik.

Tevékenység

Életkor

(hónap)

Életkori határ

(hónap)

Fejét függőlegesen tartja

0,8

0,3 – 3,0

Oldaláról a hátára fordul

1,8

0,7 – 5,0

Kis segítséggel ül

3,8

2,0 – 6,0

Hátáról az oldalára fordul

4,4

2,0 – 7,0

Felhuzódzkodik ülő helyzetbe

5,3

4,0 – 8,0

Hátáról a hasára fordul

6,4

4,0 – 10,0

Egyedül ül jó koordinációval

6,9

5,0 – 10,0

Egyedül felül

8,3

6,0 – 11,0

Segítséggel feláll

8,1

5,0 - 12,0

Segítséggel sétál

9,6

7,0 – 12,0

Leül

9,6

7,0 – 14,0

Egyedül áll

11,0

9,0 – 16,0

Egyedül megy

11,7

9,0 – 17,0

1. hónapos Hason fekve átfordítja a fejét, ha ülésbe húzzuk egy pillanatig meg tudja tartani a fejét.

2. hónapos Fejét pár másodpercig meg tudja tartani, hason fekve kicsit megemeli.

3. hónapos Kezével játékok után nyúl, fejét meg tudja tartani, ha állásba emeljük, kirúgja magát.

4. hónapos Forgáshoz hasonló mozdulatokat végez, 1-1 alkalommal oldalra fordulhat, apró tárgyakat is meg tud fogni, a felé nyújtott tárgyat megfogja

5. hónapos már tud hasról hátra fordulni, feltámasztva meg tud ülni

7. hónapos Körbe-körbe vagy hátrafelé kúszik, az ügyesebbek előrefelé is tudnak, kezére támaszkodva

6. hónapos Hasról hátra fordul és esetleg vissza is, a tárgyakat a szájához emeli

ül

8. hónapos Előrefelé kúszik, néhány másodpercig támaszték nélkül ül

9 hónapos Mászni kezd, kapaszkodva megáll, de még nem tud felkapaszkodni, magától felül

10. hónapos Ügyesen mászik, feláll

11. hónapos Kapaszkodva, oldalazva jár

12. hónapos Néhány másodpercig egyedül megáll, kapaszkodó nélkül

13. hónapos Megteszi az első önálló lépéseket

Egyes mozgásformák fejlődése, azok változatos formáinak megjelenése különösen igénylik a felnőttek segítségét, mozgásmintáját.

Az utánzás korai életévekben meghatározó a tanulás, így a motoros tanulás szempontjából is.

Ezért fontos, hogy a bölcsődében dolgozó szakemberek jól képzettek legyenek, ismerjék a csecsemő-, és a korai gyermekkor mozgásfejlődési sajátosságait

Megfogás, elkapás kezdeti mozzanatai
1,5 – 2 éves korban figyelhetőek meg.

Két éves kor körül kezd iránya lenni a dobásnak

Korai gyermekkorban a dobó mozgás karból történik

Dobó – ugró teljesítményt befolyásoló funkcionális asszimetria a legtöbb esetben 3 éves kor körül kialakul

Az első évben a baba energiáit a mozgáskoordináció és az izmok fejlődése köti le. Megtanul ülni, átfordulni, mászni, mielőtt eljönne a felhúzódzkodás és az állás ideje.

Ezek után már csak önbizalom és egyensúly érzék kérdése, hogy mikor indul el a kicsi.

Sebessége a korai gyermekkorban javul

Lépéshossz nő

Lépésfrekvencia csökken

Lépcsőn járás fellépéssel, után lépéssel történik

Az ugrás fejlődése a járáshoz és futáshoz képest lemarad

Kezdetben helyből ugrik a gyermek

Gyakori a futásból történő megállás és ugrás

Csecsemő korban emelik, majd helyváltoztatás megjelenésével hordják a tárgyakat

Járás tanulásnál már megjelenik a húzás tolás, később a gyermek előszeretettel mozgatj testméretéhez képest nagy tárgyakat

Mozgásfejlődés az első gyermekkorban

4 – 7 éves kor

Sokrétű mozgásformák tökéletesedésének

és az első mozgáskombinációk megjelenésének időszaka

Az óvodás kor a szenzomotoros képességek szempontjából a legnagyobb jelentőséggel bír:

A gyermek egyre több dolgot megtanul a testével kapcsolatban ,

igyekszik mindent kipróbálni , még veszélyes dolgokat is , hogy tisztában legyenek képességeinek határával.

Megjelenik a teljesítmény igénye: meg tudom csinálni

Az óvodás kor a szenzomotoros képességek szempontjából a legnagyobb jelentőséggel bír:

.

A kisgyermek szinte mindig mozog: mászik, ugrik, fut, hintázik, játszik .

A reakciógyorsaság, a mozgásgyorsaság és a gyorserő fejlődése is lökésszerű ebben az életszakaszban.

SZELEKTIV-KISMAMA-INFO

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése